Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”**** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”

Nội dung chuyên đề

Tiêu đề:Năm 2015
Nội dung
​I/ Thống kê Thương mại hàng tháng:

Tháng 12 & cả năm/2015

  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Tongmucchung-T12-2015.xlsxTongmucchung-T12-2015.xlsx
  - Biểu KN xuất khẩu: 007T_122015XK.xls007T_122015XK.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: 008T_122015NK.xls008T_122015NK.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: SliệuT12_015.xlsSliệuT12_015.xls
  - BC tình hình TM tháng: BC T12-2015-phat hanh lan 2.docBC T12-2015-phat hanh lan 2.doc
Tháng 11/2015
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Tongmucchung-T11-2015.xlsxTongmucchung-T11-2015.xlsx
  - Biểu KN xuất khẩu: T75_007T_112015.xlsxT75_007T_112015.xlsx
  - Biểu KN nhập khẩu: T75_008T_112015.xlsxT75_008T_112015.xlsx
  - Biểu chỉ số giá cả: SliệuT11_015.xlsSliệuT11_015.xls
  - BC tình hình TM tháng: BC T11-2015 (phat hanh lan 2).docBC T11-2015 (phat hanh lan 2).doc
Tháng 10/2015
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Tongmucchung-T10-2015.xlsxTongmucchung-T10-2015.xlsx
  - Biểu KN xuất khẩu: 007T_102015.xls007T_102015.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: 008T_102015.xls008T_102015.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: SliệuT10_015.xlsSliệuT10_015.xls
  - BC tình hình TM tháng: BC T10-2015 - phat hanh lan 2.docBC T10-2015 - phat hanh lan 2.doc
Tháng 9 & 9 tháng/2015
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Tongmucchung-T09-2015.xlsxTongmucchung-T09-2015.xlsx
  - Biểu KN xuất khẩu: Bieu-007-T09-XKHH-bc.xlsBieu-007-T09-XKHH-bc.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: Bieu -008-T09-NKHH-bc.xlsBieu -008-T09-NKHH-bc.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: CPI_thang 9.pdfCPI_thang 9.pdf
  - BC tình hình TM tháng: CNTM9T_015 (chinhthuc).docCNTM9T_015 (chinhthuc).doc
Tháng 8/2015
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Tongmucchung-T08-2015.xlsxTongmucchung-T08-2015.xlsx
  - Biểu KN xuất khẩu: Bieu-007-T08-XKHH-bc.xlsBieu-007-T08-XKHH-bc.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: Bieu -008-T08-NKHH-bc.xlsBieu -008-T08-NKHH-bc.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: SliệuT08_015 (phat hanh).xlsSliệuT08_015 (phat hanh).xls
  - BC tình hình TM tháng: BC T8-2015 (phat hanh).docBC T8-2015 (phat hanh).doc
Tháng 7/2015
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: SliệuT07_015.xlsSliệuT07_015.xls
  - Biểu KN xuất khẩu: SliệuT07_015.xlsSliệuT07_015.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: SliệuT07_015.xlsSliệuT07_015.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: SliệuT07_015.xlsSliệuT07_015.xls
  - BC tình hình TM tháng: BC T7-2015(HC_sothongke).docBC T7-2015(HC_sothongke).doc
Tháng 6 & 6 tháng/2015
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: SoliệuT06_015.xlsSoliệuT06_015.xls
  - Biểu KN xuất khẩu: SoliệuT06_015.xlsSoliệuT06_015.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: SoliệuT06_015.xlsSoliệuT06_015.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: SoliệuT06_015.xlsSoliệuT06_015.xls
  - BC tình hình TM tháng: BC 6T-2015 (solieuCTK).docBC 6T-2015 (solieuCTK).doc
Tháng 5/2015
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: SliệuT05_015.xlsSliệuT05_015.xls
  - Biểu KN xuất khẩu: SliệuT05_015.xlsSliệuT05_015.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: SliệuT05_015.xlsSliệuT05_015.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: SliệuT05_015.xlsSliệuT05_015.xls
  - BC tình hình TM tháng: BC T5-2015(soTke).docBC T5-2015(soTke).doc
Tháng 4/2015
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: SliệuT04_015.xlsSliệuT04_015.xls
  - Biểu KN xuất khẩu: SliệuT04_015.xlsSliệuT04_015.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: SliệuT04_015.xlsSliệuT04_015.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: SliệuT04_015.xlsSliệuT04_015.xls
  - BC tình hình TM tháng: BCT4_015(dieu chinh slieu).docBCT4_015(dieu chinh slieu).doc
Tháng 3 & Quý I/2015
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Slieu Q1-2015-Phat hanh.xlsSlieu Q1-2015-Phat hanh.xls
  - Biểu KN xuất khẩu: Slieu Q1-2015-Phat hanh.xlsSlieu Q1-2015-Phat hanh.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: Slieu Q1-2015-Phat hanh.xlsSlieu Q1-2015-Phat hanh.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: Slieu Q1-2015-Phat hanh.xlsSlieu Q1-2015-Phat hanh.xls
  - BC tình hình TM tháng: BCQ1_015_(sothongke).docBCQ1_015_(sothongke).doc
Tháng 02/2015
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Tongmucchung-T02-2015.xlsxTongmucchung-T02-2015.xlsx
  - Biểu KN xuất khẩu: Bieu-007-T02-XKHH.xlsBieu-007-T02-XKHH.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: Bieu -008-T02-NKHH.xlsBieu -008-T02-NKHH.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: 
  - BC tình hình TM tháng: BCT2_015(HC).docBCT2_015(HC).doc
Tháng 01/2015
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: SliệuT01_015_HC.xlsSliệuT01_015_HC.xls
  - Biểu KN xuất khẩu: SliệuT01_015_HC.xlsSliệuT01_015_HC.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: SliệuT01_015_HC.xlsSliệuT01_015_HC.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: SliệuT01_015_HC.xlsSliệuT01_015_HC.xls
  - BC tình hình TM tháng: BCT01_015_HC.docBCT01_015_HC.doc
II/ Thống kê Thương mại cả năm 2015

1. Dự ước năm (lần 1/tháng 7-8)

  - Biểu Tổng mức bán lẻ: Bieu_tonghop016.xlsxBieu_tonghop016.xlsx

  - Biểu KN xuất khẩu: Bieu_tonghop016.xlsxBieu_tonghop016.xlsx 

  - Biểu KN nhập khẩu: Bieu_tonghop016.xlsxBieu_tonghop016.xlsx 

  - Biểu chỉ số giá cả:

  - BC sơ bộ ước tình hình CNTM 2015 và KH 2016: KH2016_lan01_ngay27.07.015.pdfKH2016_lan01_ngay27.07.015.pdf

2. Dự ước năm (lần 2/tháng 10-12)

  - Biểu Tổng mức bán lẻ:

  - Biểu KN xuất khẩu:

  - Biểu KN nhập khẩu:

  - Biểu chỉ số giá cả:
  - BC sơ bộ ước tình hình CNTM 2015 và KH 2016:

 III/ Số liệu Thống kê về Chợ, Siêu thị, TTTMại năm 2015
1. Thống kê dự ước lần 1 (tháng 7-8): QLTM016.xlsQLTM016.xls

2. Thống kê dự ước lần 2 (tháng 10-12):

IV/ Danh sách doanh nghiệp hoạt động TMDV năm 2015


V/ Danh sách doanh nghiệp có kim ngạch XK, NK từ 100 triệu USD trở lên năm 2015

VI/ Số lượng đơn vị có giao dịch TMĐT năm 2015

1. Thống kê dự ước lần 1 (tháng 7-8):

2. Thống kê dự ước lần 2 (tháng 10-12):

VII/ Số liệu Thống kê Thương mại khác

1. Chỉ số giá bán nguyên liệu sản xuất (hàng nông sản, hàng công nghiệp):

2. Chỉ số giá bán sản phẩm (hàng nông sản, hàng công nghiệp):

3. Chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu:
4. 

VIII/ Số liệu các Chỉ tiêu Thống kê Thương mại qua các năm 2011- 2015

1/ Đánh giá kết quả cuối nhiệm kỳ (5 năm phát triển CNTM Đồng Nai so kế hoạch xây dựng)
      - Biểu chỉ tiêu đánh giá: Bieu_NLSX016_020.xlsBieu_NLSX016_020.xlsSolieu_5Nam011_015(SCT_nguonCTK_chinhsua_solieu).xlsSolieu_5Nam011_015(SCT_nguonCTK_chinhsua_solieu).xls
      - Báo cáo kết quả 5 năm lĩnh vực CNTM so KH xây dựng: BC_kq010-015_kh016020.docxBC_kq010-015_kh016020.docx
2/ Đánh giá sơ bộ kết quả giữa nhiệm kỳ (2,5 năm phát triển CNTM: 2011- 2013)
      - Biểu chỉ tiêu kế hoạch:
                    4chitieu005_013.xls4chitieu005_013.xls
      - Báo cáo đánh giá kết quả 2,5 năm lĩnh vực CNTM:
                    KQ2namruoi011_6th013.pdfKQ2namruoi011_6th013.pdf
                    KQ2namruoi(Bsung).pdfKQ2namruoi(Bsung).pdf
                    GopY_KQ2namruoi(XKhau).docGYdieuchinh_KQ2namruoi(XKhau).doc
      - Báo cáo đánh giá kết quả 2,5 năm chương trình dịch vụ:
                    PTDVu_2 nam ruoi (6-2013).docPTDVu_2 nam ruoi (6-2013).doc
                    BAO CAO SO CONG THUONG NAM (2011-2012-6T2013).xlsSolieu_dichvu(2011-2012-6T2013).xls
                    Bieu 02-TMuc_BLE Nam 2013.xlsTMBLE_2013.xls
                    GDP-2011-2013.xlsGDP-2011-2013.xls        
3/ Kế hoạch phát triển CNTM Đồng Nai 5 năm 2011- 2015:

      - Biểu chỉ tiêu kế hoạch:
                   Copy of Slieu_Tonghop.xlsCopy of Slieu_Tonghop.xls
      - Kế hoạch phát triển CNTM 2011- 2015:
                   KH20112015_T7010(ADanhHC).docKH20112015_T7010(ADanhHC).doc
      - Kế hoạch phát triển dịch vụ tỉnh 2011- 2015:
                   KHDVU011015.docKHDVU011015.doc
      - Kế hoạch Chương trình MTQGia 2011- 2015:
                   Bc_CTMTQG2011-2015(kehoach).docBc_CTMTQG2011-2015(kehoach).doc
                   Bc_CTMTQG2011-2015(kehoach).xlsBc_CTMTQG2011-2015(kehoach).xls
      - Kế hoạch Chương trình tam nông (phần chợ) 2012-2015:
                   Tenxa-cho-7.xlsTenxa-cho-7.xls
                   PL3-Tenxa-cho(cv-snn).xlsPL3-Tenxa-cho(cv-snn).xls     

 ​
Ngày đăng7/29/2015 10:59 AM
Tập tin đính kèm
007T_102015.xls    
BC 20T12-2015-phat 20hanh 20lan 202.doc    
Bieu_NLSX016_020.xls    
4chitieu005_013.xls    
Bieu 2002-TMuc_BLE 20Nam 202013.xls    
BC_kq010-015_kh016020.docx    
Slieu 20Q1-2015-Phat 20hanh.xls    
008T_102015.xls    
BCT2_015(HC).doc    
BC 20T7-2015(HC_sothongke).doc    
008T_122015NK.xls    
SliệuT04_015.xls    
Bieu-007-T09-XKHH-bc.xls    
SliệuT08_015 20(phat 20hanh).xls    
Bieu 20-008-T02-NKHH.xls    
GDP-2011-2013.xls    
SliệuT10_015.xls    
KQ2namruoi(Bsung).pdf    
Bc_CTMTQG2011-2015(kehoach).xls    
BC 20T11-2015 20(phat 20hanh 20lan 202).doc    
SliệuT11_015.xls    
SoliệuT06_015.xls    
BCT01_015_HC.doc    
BCQ1_015_(sothongke).doc    
Bieu-007-T02-XKHH.xls    
BC 206T-2015 20(solieuCTK).doc    
Bieu 20-008-T08-NKHH-bc.xls    
BC 20T5-2015(soTke).doc    
KH2016_lan01_ngay27.07.015.pdf    
BC 20T10-2015 20- 20phat 20hanh 20lan 202.doc    
SliệuT05_015.xls    
CPI_thang 209.pdf    
KHDVU011015.doc    
BCT4_015(dieu 20chinh 20slieu).doc    
BC 20T8-2015 20(phat 20hanh).doc    
SliệuT12_015.xls    
007T_122015XK.xls    
KQ2namruoi011_6th013.pdf    
Bieu-007-T08-XKHH-bc.xls    
PL3-Tenxa-cho(cv-snn).xls    
SliệuT07_015.xls    
Bieu 20-008-T09-NKHH-bc.xls    
Tenxa-cho-7.xls    
Copy 20of 20Slieu_Tonghop.xls    
QLTM016.xls    
CNTM9T_015 20(chinhthuc).doc    
PTDVu_2 20nam 20ruoi 20(6-2013).doc    
KH20112015_T7010(ADanhHC).doc    
Solieu_5Nam011_015(SCT_nguonCTK_chinhsua_solieu).xls    
Bc_CTMTQG2011-2015(kehoach).doc    
BAO 20CAO 20SO 20CONG 20THUONG 20NAM 20(2011-2012-6T2013).xls    
SliệuT01_015_HC.xls    
GopY_KQ2namruoi(XKhau).doc    

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​