Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”**** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”

tổ chức phối hợp liên ngành

UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TỈNH ĐỒNG NAI 
DO SỞ CÔNG THƯƠNG THAM GIA THƯỜNG TRỰC VÀ THÀNH VIÊN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-SCT ngày   8/5 /2019 của Sở Công Thương Đồng Nai)
STT Tên tổ chức phối hợp liên ngành QĐ thành lập Ngày  Trưởng ban
(Chủ tịch)
Phó ban
 (Phó Chủ tịch)
 thường trực
Thành viên
tham gia
Cơ quan
thường trực
Phòng tham mưu cho LĐ Sở
1 Ban Chỉ đạo phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 1378/QĐ-UBND   25/4/2017 Ô. Trần Văn Vĩnh
PCT UBND tỉnh 
Ô. Dương Minh Dũng - GĐ Sở Công Thương    Sở Công Thương QLCN
2 BCĐ phát triển kinh tế tỉnh ĐN 2016/QĐ-UBND 16/6/2017 Ô. Trần Văn Vĩnh
PCT UBND tỉnh 
Ô. Dương Minh Dũng - GĐ Sở Công Thương    Sở Công Thương QLTM
3 BCĐ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ389) 4439/QĐ-UBND 13/12/2018 Ô. Trần Văn Vĩnh
PCT UBND tỉnh 
Ô. Dương Minh Dũng - GĐ Sở Công Thương    Sở Công Thương Thanh tra
4 Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế để xem xét việc thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất trên địa bàn tỉnh ĐN của các DN có vốn FDI 1655/QĐ-UBND 16/5/2018 Ô. Trần Văn Vĩnh
PCT UBND tỉnh 
Ô. Dương Minh Dũng   Sở Công Thương QLTM
5 BCĐ bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh 853/QĐ-UBND 31/3/2014 PGĐ Sở Công Thương Công An tỉnh, Công ty Điện lực ĐN   Sở Công Thương KT&QLNL
6 Hội đồng xét chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu trên địa bàn tỉnh ĐN 4253/QĐ-UBND 30/12/2015 Ô. Trần Văn Vĩnh - PCT UBND tỉnh Ông Nguyễn Trí Phương - PGĐ Sở CT   Sở Công Thương QLCN
7 HĐ xét tặng danh hiệu "NNND, NNUT", Nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương" 470/QĐ-UBND 18/02/2016 Ô. Trần Văn Vĩnh - PCT UBND tỉnh Ông Nguyễn Trí Phương - PGĐ Sở CT   Sở Công Thương QLCN
8 Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ phát triển công nghiệp tỉnh 152/QĐ-BCĐ 25/12/2013 Ô. Nguyễn Trí Phương - Tổ trưởng TPKHTCTH &TPQLCN   Sở Công Thương  QLCN
9  Tổ điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh ĐN 106/QĐ-UBND 01/14/2009
Ô. Đinh Quốc Thái
CT UBND tỉnh 
GĐ Sở KH và ĐT Dương Minh Dũng Sở KH&ĐT KHTCTH
10 BCĐ vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh 235/QĐ-UBND 22/01/2010 GĐ Sở LĐTB-XH PGĐ Sở LĐTB-XH Dương Minh Dũng Sở LĐTBXH VP
11 Ban chỉ đạo thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 tỉnh ĐN 811/QĐ-UBND 27/3/2014 Bà Nguyễn Hòa Hiệp - Phó CT UBND tỉnh GĐ Sở Y tế Dương Minh Dũng Sở Y tế  VP
12 BCĐ tái cơ cấu kinh tế tỉnh Đồng Nai 218/QĐ-UBND 21/01/2014 Ô. Trần Văn Vĩnh - PCT UBND tỉnh  GĐ Sở KHĐT Dương Minh Dũng Sở KHĐT KHTCTH
13 BCĐ Công nghệ thông tin tỉnh ĐN 2730/QĐ-UBND  4/8/2017 Ô. Đinh Quốc Thái - CT UBND tỉnh Ô. Trần Văn Vĩnh - PCT UBND tỉnh  Dương Minh Dũng Sở TTTT VP
14 Ban soạn thảo nội dung BCĐ khu vực phòng thủ tỉnh ĐN giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo 03/QĐ-UBND 13/01/2016 Ô. Đinh Quốc Thái - CT UBND tỉnh ĐN Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Dương Minh Dũng Bộ CHQS tỉnh KHTCTH
15 Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh ĐN 513/QĐ-UBND 22/2/2016 Ô. Đinh Quốc Thái - CT UBND tỉnh Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Dương Minh Dũng Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh VP
16 Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ 3940/QĐ-UBND 22/11/2016 Ô.Nguyễn Quốc Hùng - PCT UBND tỉnh PCH trưởng BCHQS tỉnh Dương Minh Dũng Bộ CHQS tỉnh KHTCTH
17 Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh 3443/QĐ-UBND 24/10/2016 Ô. Đinh Quốc Thái - CT UBND tỉnh CHT BCHQS tỉnh Dương Minh Dũng Bộ CHQS tỉnh KHTCTH
18 Tổ công tác liên ngành thẩm định hồ sơ đề xuất các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2653/QĐ-UBND 19/8/2016 GĐ Sở KHĐT PGĐ Sở KHĐT Dương Minh Dũng Sở KHĐT KHTCTH
19 Tổ công tác xây dựng báo cáo khả thi dự án cảng HKQT Long Thành 97/QĐ-BCĐ 7/7/2017 PGĐ TTPTQĐ Sở TNMT-Tổ trưởng Phó chi cục QLĐĐ-Sở TNMT Phan Văn Dân Sở TNMT KHTCTH
20 BCĐ phát triển thông tin đối ngoại gđ 2013-2020; đấu tranh, phản bác thông tin và quan điểm sai trái, âm mưu diễn biến  hòa bình của các thế lực thù địch; giới thiệu, quản bá hình ảnh về ĐN 213-QĐ/TU 13/5/2016 Trưởng ban BTG Tỉnh ủy Ông Trần Văn Vĩnh - PCT UBND tỉnh Dương Minh Dũng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy KHTCTH
21 Ban Chỉ đạo công tác quốc phòng tỉnh Đồng Nai 1583/QĐ-UBND  13/6/2012 Chủ tịch tỉnh Chỉ huy trưởng BCH QS tỉnh Dương Minh Dũng  Bộ CHQS tỉnh VP
22 Tổ công tác xử lý khiếu nại, tố cáo đông người của tỉnh 1164/QĐ-UBND 19/4/2019 Ô.Võ Văn Chánh-Tổ trưởng Ô.Nguyễn Quốc Cường - Tổ phó Lê Văn Lộc Thanh tra tỉnh QLTM
23 Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh Đồng Nai 3584/QĐ-UBND 5/12/2012 Chánh thanh tra tỉnh-Chủ tịch P.Chánh thanh tra tỉnh-Tổ phó Dương Minh Dũng Thanh tra tỉnh Thanh tra
24 Ban chấp hành Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng tỉnh ĐN 09/QĐ-HNTD 12/2/2009 Ô. Phạm Gia Hải   Dương Minh Dũng Hội Tiêu chuẩn QLTM
25 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ĐN 3925/QĐ-UBND  2/12/2013 Bà Nguyễn Hòa Hiệp - Phó CT UBND tỉnh  LĐ Sở Tư pháp Dương Minh Dũng Sở Tư pháp Thanh tra
26 Tổ công tác chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa tỉnh Đồng Nai và TPHCM 1226/QĐ-CT.UBT  4/25/2003 GĐ Sở KHĐT PGĐ Sở KHĐT Lê Văn Lộc Sở KH&ĐT KHTCTH
27 Ban chỉ đạo phòng chống dịch hại vật nuôi tỉnh và cây trồng tỉnh Đồng Nai 5235/QĐ-UBND
2771/QĐ-UBND
27/02/2014
27/8/2007
Ô. Võ Văn Chánh - PCT UBND tỉnh PGĐ Sở NNPTNT Lê Văn Lộc Sở NNPTNT QLTM
28 Ban chỉ đạo công tác lâm nghiệp tỉnh 4263/QĐ-UBND
3614/QĐ-UBND 
5/3/2006
7/12/2009
Phó chủ tịch UBND tỉnh PGĐ Sở NNPTNT Lê Văn Lộc Sở NNPTNT QLTM
29 Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 1351-QĐ/TU 30/10/2018 Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lê Văn Lộc UB MTTQ tỉnh QLTM
30 BCĐ dự án "Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm LIFSAP khoản vay bổ sung 419/QĐ-UBND 4/2/2016 Ô. Võ Văn Chánh - PCT UBND tỉnh GĐ Sở NN và PTNT Lê Văn Lộc Sở NN và PTNT QLTM
31 BCĐ công tác về người Việt Nam ở nước ngoài 101/QĐ-UBND 10/1/2017 Bà Nguyễn Hòa Hiệp PCT UBND tỉnh Ban Dân vận, UBMTTQ Lê Văn Lộc Sở Ngoại vụ  QLTM
32 Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Đồng Nai 1302/QĐ-UBND 16/5/2012 Phó chủ tịch UBND tỉnh PGĐ Sở XD Lê Văn Lộc Sở Xây dựng QLTM
33 BCĐ Công tác phòng không nhân dân  1855/QĐ-UBND 708/QĐ-UBND  522/QĐ-UBND  761/QĐ-UBND  6/10/2008 23/03/2010 23/02/2012 14/3/2016 Ô. Trần Văn Vĩnh
PCT UBND tỉnh 
Chỉ huy trưởng BCHQST Thái Thanh Phong Bộ CHQS tỉnh VP
34 Ban chỉ đạo Nông nghiệp, nông dân, nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Đồng Nai     205/QĐ-UBND   572/QĐ-UBND 24/01/2011  27/02/2017 Ô. Đinh Quốc Thái
CT UBND tỉnh 
Ô. Võ Văn Chánh - PCT UBND tỉnh Thái Thanh Phong Sở NNPTNT KHTCTH
35 Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật hàng năm tỉnh Đồng Nai 45/QĐ-UBND
2754/QĐ-UBND
4/1/2007
24/9/2009
Ô. Trần Văn Vĩnh
PCT UBND tỉnh 
GĐ Sở KHCN Thái Thanh Phong Sở KH&CN KT&QLNL
36 Hội đồng chấm thi Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật hàng năm tỉnh Đồng Nai 1653/QĐ.CT.UBT, 2754/QĐ-UBND 6/22/2000, 24/9/2009  GĐ Sở KHCN-Chủ tịch PGĐ Sở KHCN-P.Chủ tịch Thái Thanh Phong Sở KH&CN KT&QLNL
37 BCĐ PC AIDS, TP và TNXH tỉnh 2219/QĐ-UBND 16/7/2013 Ô. Đinh Quốc Thái   CT UBND tỉnh Giám đốc CA tỉnh Thái Thanh Phong Công an tỉnh  VP
38 Hội đồng thẩm định xét công nhận, công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 3129/QĐ-UBND  572/QĐ-UBND 8/10/2014   27/02/2017 Ô. Võ Văn Chánh - PCT UBND tỉnh Ô.Huỳnh Thành Vinh  B.Hoàng Thị Bích Hằng Thái Thanh Phong Sở NN PTNT KHTCTH
39 Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh Đồng Nai 1170/QĐ-UBND  27/4/2012 Ô Trần Văn Vĩnh - PCT UBND tỉnh GĐ Sở Xây dựng Thái Thanh Phong Sở Xây dựng KT&QLNL
40 BCĐ xây dựng TP mới Nhơn Trạch 3079/QĐ-UBND, 1129/QĐ-UBND 21/11/2011, 23/4/2014 Ô. Trần Văn Vĩnh
PCT UBND tỉnh 
CT UBND huyện Nhơn Trạch Thái Thanh Phong UBND H.NTrạch KT&QLNL
41 Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 2273/QĐ-UBND 18/7/2013 Ô Trần Văn Vĩnh - PCT UBND tỉnh GĐ Sở Xây dựng Thái Thanh Phong Sở Xây dựng KT&QLNL
42 Hội đồng thẩm định Quy hoạch chung xây dựng thành phố Biên Hòa giai đoạn 2010-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 2274/QĐ-UBND 18/7/2013 Ô Trần Văn Vĩnh - PCT UBND tỉnh GĐ Sở Xây dựng Thái Thanh Phong Sở Xây dựng KT&QLNL
43 HĐ thẩm định chương trình phát triển đô thị TP Biên Hòa, tỉnh ĐN đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030 2722/QĐ-UBND  10/9/2015 Ô Trần Văn Vĩnh - PCT UBND tỉnh GĐ Sở Xây dựng Thái Thanh Phong Sở Xây dựng KT&QLNL
44 Hội đồng thẩm định chương trình, kế hoạch phát triển và nâng cấp hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh ĐN đến 2020 và giai đoạn 2021-2030. 3614/QĐ-UBND 6/11/2013 Ô Trần Văn Vĩnh - PCT UBND tỉnh Giám đốc Sở XD Thái Thanh Phong Sở Xây dựng KT&QLNL
45 Hội đồng tư vấn đấu thầu tỉnh Đồng Nai 1210/QĐ-UBND
1882/QĐ-UBND
21/05/2010
7/7/2009
Giám đốc Sở KHĐT Phó GĐ Sở KHĐT Thái Thanh Phong Sở KH&ĐT KHTCTH
46 Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai 2594/QĐ-UBND; 3907/QĐ-UBND 25/8/2014; 10/12/2014 Ô. Đinh Quốc Thái - CT UBND tỉnh Ô. Võ Văn Chánh - PCT UBND tỉnh Thái Thanh Phong Sở NN PTNT;  Bộ CHQS KT&QLNL
47 Hội đồng tư vấn xét duyệt nông thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012-2015 1458/QĐ-UBND 16/5/2013  Trưởng Ban dân tộc-Chủ tịch Phó Trưởng Ban dân tộc-Phó Chủ tịch Thái Thanh Phong Ban Dân tộc KHTCTH
48 HĐ thẩm định Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 542/QĐ-UBND 02/03/2010 Giám đốc công an tỉnh Phó giám đốc công an tỉnh Thái Thanh Phong Công an tỉnh  VP
49 Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh ĐN 528/QĐ-UBND 24/02/2016 Ô. Võ Văn Chánh - PCT UBND tỉnh PGĐ Sở TNMT Thái Thanh Phong Sở TNMT KHTCTH
50 Ban chỉ đạo tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tỉnh ĐN 709/QĐ.CT-UBT, 505/QĐ-UBND 19/3/2001, 19/02/2016 Bà Nguyễn Hòa Hiệp - PCT UBND tỉnh Ông Huỳnh Văn Tịnh - GĐ Sở LĐ TBXH Thái Thanh Phong Sở LĐ TBXH KT&QLNL
51 Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng phó với sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh ĐN 2967/QĐ-UBND 26/9/2014 Ô. Võ Văn Chánh - Phó CT UBND tỉnh
PGĐ Sở TNMT Thái Thanh Phong Sở TN MT KT&QLNL
52 Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh ĐN 1796/QĐ-UBND 09/07/2010 Phó chủ tịch UBND tỉnh GĐ Sở TNMT Thái Thanh Phong Sở TN&MT KT&QLNL
53 Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tỉnh Đồng Nai 9494/QĐ-UBND   Giám đốc Sở TNMT Chi cục trưởng chi cục BVMT Thái Thanh Phong Sở TNMT KT&QLNL
54 Tổ chuyên trách soạn thảo BCĐ khu vực phòng thủ tỉnh ĐN giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo  03/QĐ-UBND 13/01/2016 GĐ Sở KHĐT PGĐ Sở KHĐT-Tổ phó Thái Thanh Phong Bộ CHQS tỉnh KHTCTH
55 Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng 2772/QĐ-UBND
519/QĐ-UBND  2932/QĐ-UBND
27/8/2007
26/2/2010  09/11/2011
Giám đốc Sở NNPTNT PGĐ SNNPTNT Thái Thanh Phong Sở NNPTNT KT&QLNL
56 Ban chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 – 2020 3152/QĐ-UBND 26/10/2012 Giám đốc Sở NNPTNT PGĐ SNNPTNT Thái Thanh Phong Sở NNPTNT KT&QLNL
57 BCĐ cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản 1219/QĐ-CT-UBT 4/10/1998 Giám đốc Sở NNPTNT PGĐ Sở NNPTNT Thái Thanh Phong Sở NNPTNT KT&QLNL
58 Ban chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 981/QĐ-UBND  10/4/2012 Giám đốc Sở NNPTNT PGĐ Sở NNPTNT Thái Thanh Phong Sở NN PTNT KT&QLNL
59 Ban chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Đồng Nai 3184/QĐ-UBND 908/QĐ-UBND  28/11/2011 29/3/2016 Ô. Trần Văn Vĩnh
PCT UBND tỉnh 
PGĐ CA tỉnh Thái Thanh Phong Công an tỉnh  KT&QLNL
60 Hội Đồng Khoa học và công nghệ
 tỉnh Đồng Nai 2010-2015
3191/QĐ-UBND 2/11/2009 GĐSKHCN GĐSGD-ĐT
GĐ SNN&PTNT
Thái Thanh Phong Sở KH CN KT&QLNL
61 Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai 169/QĐ-UBND, 3211/QĐ-UBND 12/01/2012, 8/10/2013 PCT UBND tỉnh  GĐ Khu bảo tồn  Nguyễn Trí Phương Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa KT&QLNL
62 BCĐ chương trình phối hợp giám sát vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 06-CTPH/HNDT 25/2/2015 Chủ tịch Hội nông dân GĐ Sở NNPTNT Nguyễn Trí Phương Hội Nông dân QLCN
63 Ban chỉ đạo dự án xây dựng Khu du lịch Bửu Long 2544/QĐ-UBND 8/7/2008 Ô. Đinh Quốc Thái
CT UBND tỉnh 
PGĐ Sở Xây dựng Nguyễn Trí Phương Sở Xây dựng QLTM
64 Ban hành động hỗ trợ doanh nghiệp 696/QĐ-UBND 965/QĐ-UBND 3/19/2009 31/3/2016 Ô. Trần Văn Vĩnh - PCT UBND tỉnh GĐ Sở KHĐT Nguyễn Trí Phương Sở KH&ĐT KHTCTH
65 BCĐ Dự án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ 3180/QĐ-UBND 04/10/2013 PCT UBND tỉnh  PGĐ Sở KHĐT Nguyễn Trí Phương Sở KH&ĐT QLCN
66 Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đồng Nai 3573/QĐ-UBND 915/QĐ-UBND 10/3/2008 29/3/2016 Ô.Nguyễn Quốc Hùng - PCTUBND tỉnh CT LM HTX tỉnh Lê Văn Lộc Liên minh HTX tỉnh  QLTM
67 Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo tỉnh ĐN 2967/QĐ-UBND 10/11/2010 Phó chủ tịch UBND tỉnh GĐ Sở LĐTBXH Nguyễn Trí Phương Sở LĐTBXH KHTCTH
68 Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.  3589/QĐ-UBND 12/11/2014 Ô. Trần Văn Vĩnh - PCT UBND tỉnh ĐN GĐ Sở TNMT Nguyễn Trí Phương Sở TN&MT KHTCTH
69 Tổ công tác chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng 1245/QĐ-UBND 5/15/2007 GĐ Sở KH và ĐT PGĐ Sở KHĐT-Tổ phó Nguyễn Trí Phương Sở KH&ĐT KHTCTH
70 Ban Chỉ đạo Đề án “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tỉnh Đồng Nai 1295/QĐ-UBND 20/5/2015 Ô. Trần Văn Vĩnh - PCT UBND tỉnh  GĐ Sở LĐ TBXH  Nguyễn Trí Phương Sở LĐTBXH KHTCTH
71 Ban chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai 1353/QĐ-UBND 7/5/2019 Ô. Đinh Quốc Thái
CT UBND tỉnh 
Ông Phan Huy Anh Vũ - GĐ Sở YT Nguyễn Trí Phương Sở Y tế QLCN
72 Hội đồng tư vấn, điều phối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai 2018-2023 2949/QĐ-UBND 22/8/2018 CT UBND tỉnh GĐ.SKHCN Nguyễn Trí Phương Sở KHCN PKHTCTH
Ghi chú: Việc thành lập các tổ chức phối hợp liên ngành sẽ được cập nhật khi có sự thay đổi theo quyết định của UBND tỉnh

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​