Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”**** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
Công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Đồng Nai

Căn cứ các Quyết định gồm: Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết ngành Công Thương tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành công thương tỉnh Đồng Nai.

Đính kèm File gộp 03 Quyết định trên (riêng: 1844/QĐ-UBND; 767/QĐ UBND; 986/QĐ-UBND)

Hiên nay: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai thực hiện: 133 thủ tục hành chính

1. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Lĩnh vực: An toàn thực phẩm

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

2. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương/ Sở An toàn thực phẩm/Ban Quản lý an toàn thực phẩm thực hiện

Lĩnh vực: An toàn thực phẩm

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

3. Nộp hồ sơ

Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)

Lĩnh vực: An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện

Toàn trình

4. Nộp hồ sơ

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)

Lĩnh vực: An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện

Toàn trình

5. Nộp hồ sơ

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)

Lĩnh vực: An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện

Toàn trình

6. Nộp hồ sơ

Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện

Lĩnh vực: An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện

Toàn trình

7. Nộp hồ sơ

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Lĩnh vực: An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện

Một phần

8. Nộp hồ sơ

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Lĩnh vực: An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện

Toàn trình

9. Nộp hồ sơ

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Lĩnh vực: An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện

Toàn trình

10. Nộp hồ sơ

Điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Lĩnh vực: An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện

Toàn trình

11. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Công nghiệp nặng

Toàn trình

12. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

Lĩnh vực: Công nghiệp địa phương

Toàn trình

13. Nộp hồ sơ

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3

Lĩnh vực: Dầu khí

Toàn trình

14. Nộp hồ sơ

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3

Lĩnh vực: Dầu khí

Toàn trình

15. Nộp hồ sơ

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Lĩnh vực: Giám định thương mại

Toàn trình

16. Nộp hồ sơ

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Lĩnh vực: Giám định thương mại

Toàn trình

17. Nộp hồ sơ

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Lĩnh vực: Hóa chất

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

18. Nộp hồ sơ

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Lĩnh vực: Hóa chất

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

19. Nộp hồ sơ

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Lĩnh vực: Hóa chất

Toàn trình

20. Nộp hồ sơ

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Lĩnh vực: Hóa chất

Toàn trình

21. Nộp hồ sơ

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Lĩnh vực: Hóa chất

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

22. Nộp hồ sơ

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Lĩnh vực: Hóa chất

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

23. Nộp hồ sơ

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Lĩnh vực: Hóa chất

Toàn trình

24. Nộp hồ sơ

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Lĩnh vực: Hóa chất

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

25. Nộp hồ sơ

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Lĩnh vực: Hóa chất

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

26. Nộp hồ sơ

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Toàn trình

27. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

28. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

29. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

30. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

31. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

32. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

33. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

34. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Toàn trình

35. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Toàn trình

36. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Toàn trình

37. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Toàn trình

38. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Toàn trình

39. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Toàn trình

40. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Toàn trình

41. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Toàn trình

42. Nộp hồ sơ

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Toàn trình

43. Nộp hồ sơ

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Toàn trình

44. Nộp hồ sơ

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

45. Nộp hồ sơ

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Toàn trình

46. Nộp hồ sơ

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Toàn trình

47. Nộp hồ sơ

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

48. Nộp hồ sơ

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Toàn trình

49. Nộp hồ sơ

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

50. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

51. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

52. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

53. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

54. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

55. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

56. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

57. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

58. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trình

59. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

60. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

61. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

62. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

63. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

64. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trình

65. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

66. Nộp hồ sơ

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

67. Nộp hồ sơ

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

68. Nộp hồ sơ

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

69. Nộp hồ sơ

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

70. Nộp hồ sơ

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

71. Nộp hồ sơ

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

72. Nộp hồ sơ

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

73. Nộp hồ sơ

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

74. Nộp hồ sơ

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trình

75. Nộp hồ sơ

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Toàn trình

76. Nộp hồ sơ

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Lĩnh vực: Quản lý Cạnh tranh

Toàn trình

77. Nộp hồ sơ

Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Quản lý Cạnh tranh

Toàn trình

78. Nộp hồ sơ

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

Lĩnh vực: Quản lý bán hàng đa cấp

Toàn trình

79. Nộp hồ sơ

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Lĩnh vực: Quản lý bán hàng đa cấp

Toàn trình

80. Nộp hồ sơ

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Lĩnh vực: Quản lý bán hàng đa cấp

Toàn trình

81. Nộp hồ sơ

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Toàn trình

82. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Toàn trình

83. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Toàn trình

84. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Toàn trình

85. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Toàn trình

86. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Toàn trình

87. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

88. Nộp hồ sơ

Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Toàn trình

89. Nộp hồ sơ

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Toàn trình

90. Nộp hồ sơ

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Toàn trình

91. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Toàn trình

92. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Toàn trình

93. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

94. Nộp hồ sơ

Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Toàn trình

95. Nộp hồ sơ

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

96. Nộp hồ sơ

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Toàn trình

97. Nộp hồ sơ

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

98. Nộp hồ sơ

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Toàn trình

99. Nộp hồ sơ

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Toàn trình

100. Nộp hồ sơ

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Toàn trình

101. Nộp hồ sơ

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

Toàn trình

102. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Toàn trình

103. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Toàn trình

104. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

105. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Toàn trình

106. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Toàn trình

107. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

108. Nộp hồ sơ

Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Toàn trình

109. Nộp hồ sơ

Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại

Một phần

110. Nộp hồ sơ

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại

Một phần

111. Nộp hồ sơ

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại

Một phần

112. Nộp hồ sơ

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại

Một phần

113. Nộp hồ sơ

Sửa đổi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại

Một phần

114. Nộp hồ sơ

Thông báo hoạt động khuyến mại

Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại

Toàn trình

115. Nộp hồ sơ

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại

Toàn trình

116. Nộp hồ sơ

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại

Toàn trình

117. Nộp hồ sơ

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại

Toàn trình

118. Nộp hồ sơ

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại

Toàn trình

119. Nộp hồ sơ

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại

Toàn trình

120. Nộp hồ sơ

Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

Lĩnh vực: Điện

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

121. Nộp hồ sơ

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

Lĩnh vực: Điện

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

122. Nộp hồ sơ

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương

Lĩnh vực: Điện

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

123. Nộp hồ sơ

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

Lĩnh vực: Điện

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

124. Nộp hồ sơ

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

Lĩnh vực: Điện

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

125. Nộp hồ sơ

Cấp lại thẻ an toàn điện

Lĩnh vực: Điện

Toàn trình

126. Nộp hồ sơ

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

Lĩnh vực: Điện

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

127. Nộp hồ sơ

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương

Lĩnh vực: Điện

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

128. Nộp hồ sơ

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

Lĩnh vực: Điện

Toàn trìnhCó phí / lệ phí

129. Nộp hồ sơ

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

Lĩnh vực: Điện

Toàn trình

130. Nộp hồ sơ

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

Lĩnh vực: Điện

Toàn trình

 ​

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​