Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”**** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”

Văn phòng Sở

BAN LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG SỞ:

 

1. Chánh Văn phòng​

- Họ và tên: Văn Hữu Đồng     ​

- Ngày tháng năm sinh: 18/06/1973  ​

- Điện thoại liên lạc: 0918411716      

- Email: dongvh@dongnai.gov.vn 

2. Phó Chánh Văn phòng​

- Họ và tên: Trần Ngọc Duy     ​

- Ngày tháng năm sinh:  ​

- Điện thoại liên lạc: 0908 392 212      

- Email:  duytn@dongnai.gov.vn

3. Phó Chánh Văn phòng​

- Họ và tên: Phạm Thanh Lan     ​

- Ngày tháng năm sinh:  21/06/1981 ​

- Điện thoại liên lạc:       

- Email:  lanpt@dongnai.gov.vn

I. Danh sách CBCC,VC của Văn phòng Sở

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

01

Văn Hữu Đồng

1973

Chánh Văn Phòng

Ths Môi trường

02

Trần Ngọc Duy

1978

P.Chánh Văn Phòng

Cử nhân Kinh tế

03

Phạm Thanh Lan

1981

P.Chánh văn phòng

Cử nhân kinh tế

04

Nguyễn Thị Thanh Ngân

1984

Chuyên viên

Cử nhân Luật

05

Phạm Thị Xuân Hòa

1983

Văn thư

TC - Văn thư

06

Lê Dung Hạnh

1989

Chuyên viên

ThS QTKD

07

Mai Thị Thanh Thủy

1984

Chuyên viên

ThS CNTT

08

Lê Thị Giang

1999

Chuyên viên

Cử nhân QLNN

09​

Nguyễn Thanh Lan

1989

Nhân viên

Tài xế

10

Trần Văn Ty

1964

Nhân viên

Tài xế

11

Nguyễn Thị Kim Dung

1966

Nhân viên

Tạp vụ


II. Chức năng

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các lĩnh vực, gồm: Công tác tổ chức cán bộ; lao động tiền lương; thi đua khen thưởng - kỷ luật; hoạt động hành chính văn phòng; văn thư lưu trữ; công nghệ thông tin; công tác cải cách hành chính của Sở. Bên cạnh đó còn thực hiện một số công tác đột xuất khác do Ban Giám đốc phân công.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Công tác tổ chức cán bộ

a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác: Quy hoạch cán bộ; tuyển dụng; đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch; bổ nhiệm; miễn nhiệm; điều động; luân chuyển cán bộ công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước.

b) Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng quy định tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương; Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng và đơn vị trực thuộc Sở. Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở;

c) Dự thảo quyết định thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

d) Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, viên chức của các phòng, các đơn vị trực thuộc;

đ) Thực hiện kê khai tài sản và thu nhập, bổ sung lý lịch của cán bộ công chức, viên chức;

e) Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng nội quy, quy chế làm việc, quy định của cơ quan.

2. Lao động tiền lương: Thực hiện việc xem xét nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn; thực hiện chuyển ngạch, chuyển loại theo quy định; Thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo Luật Lao động như: BHXH, BHYT, chế độ nghỉ phép, nghỉ thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ thôi việc, nghỉ hưu trí,...

3. Công tác thi đua, khen thưởng - kỹ luật: Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng định kỳ và đột xuất; thực hiện đánh giá công vụ sáu tháng và năm; xét kỷ luật CBCC, VC không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm nội quy, quy chế làm việc cơ quan; Luật Cán bộ Công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành Tiết kiệm chống lãng phí và các quy định khác của Nhà nước.

4. Công tác công nghệ thông tin: Theo dõi quản lý hệ thống mạng nội bộ, bảo trì hệ thống máy tính nhằm phục vụ theo yêu cầu công việc của cơ quan; phần mềm Văn phòng điện tử HCM Egov Faramework 2.0 (Phần mềm điều hành trực tuyến, phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành); Tham mưu giúp lãnh đạo quản trị website của Sở.

5. Cải cách hành chính: Thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của tỉnh (trừ nội dung cải cách thủ tục hành chính); tổ chức duy trì hoạt động cơ chế một cửa và một cửa liên thông hiện đại; hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 của Sở Công Thương.

6. Công tác văn thư - lưu trữ: Tiếp nhận văn bản đến và trình Ban Giám đốc Sở xử ký, phát hành văn bản đi và tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo đúng quy chế hoạt động văn thư và lưu trữ; Thực hiện gửi và nhận văn bản qua hộp thư điện tử; Sử dụng và quản lý mộc (dấu) đúng quy định; thực hiện công tác bảo mật thông tin cơ quan.

7.  Công tác hành chính, quản trị văn phòng: Tổ chức thực hiện việc duy trì nội quy và quy chế làm việc của cơ quan; theo dõi mua sắm và quản lý tài sản cơ quan, bảo quản, tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng, xe ô tô, văn phòng phẩm,…; Thực hiện công tác lễ tân, chuẩn bị các cuộc họp và hội nghị; hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện 5S; thực hiện công tác bảo vệ cơ quan; điều xe phục vụ nhu cầu công tác của cơ quan; tổ chức mít ting, viếng nghĩa trang, công tác xã hội từ thiện, ma chay hiếu hỷ, trực lễ, tết,...

8. Thực hiện công tác khác: Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận, phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ và an ninh cơ quan; Làm thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài, tham gia thành viên các Ban chỉ đạo và đoàn công tác liên ngành của tỉnh,...

​​

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​