Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”**** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”

Phòng Kỹ thuật và Quản lý năng lượng

BAN LÃNH ĐẠO Phòng Kỹ thuật và Quản lý Năng lượng:

 

1. Trưởng phòng​

- Họ và tên: Trần Minh Đạt​

- Ngày tháng năm sinh: 04/03/1979  ​

- Điện thoại liên lạc:       

- Email: dattm@dongnai.gov.vn 

2. Phó Trưởng phòng​

- Họ và tên: Nguyễn Thị Lan     ​

- Ngày tháng năm sinh: 03/03/1978  ​

- Điện thoại liên lạc:       

- Email: lannt@dongnai.gov.vn 

 

 

I. Danh sách CBCC, VC Phòng Kỹ thuật và Quản lý năng lượng

Số TT

Họ và tên

Năm

sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

01

Trần Minh Đạt

 1978

Trưởng phòng

Kỹ sư Điện

02

Nguyễn Thị Lan

1978

Phó phòng

Ths Hóa

03

Nguyễn Khắc Thảo

1992

Chuyên viên

Cử nhân Hóa

04

Trần Trung Hậu

1985

Chuyên viên

Ths.Kinh tế + KS Khai thác mỏ

05

Nguyễn Hồng Phong

1988

Chuyên viên

Ths.Môi trường

06

Thạch Trường Vũ

1985

Chuyên viên

Thạc sỹ Điện

07

Đỗ Quang Phước

1990

Chuyên viên

Kỹ sư Điện

08​

Lê Trung Hiếu

1993

Chuyên viên

Kỹ sư Điện-Điện tử

09

Nguyễn Hoài Nhân

1983

Chuyên viên

​Thạc sỹ Điện

​​​

II. Chức năng

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kỹ thuật an toàn - môi trường theo phân cấp, bao gồm: Cơ khí, luyện kim, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, bảo vệ môi trường và quản lý an toàn trong ngành công thương, phát triển ngành công nghiệp môi trường, triển khai Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; và quản lý nhà nước về điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chủ trương, chính sách, chương trình, biện pháp, quy định cụ thể về phát triển ngành: Hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); bảo vệ môi trường và quản lý an toàn trong ngành công thương; phát triển ngành công nghiệp môi trường.

2. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở ban hành quyết định thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương về lĩnh vực kỹ thuật an toàn thuộc các ngành: Hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); bảo vệ môi trường ngành công thương; phát triển ngành công nghiệp môi trường.

3. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các quy định về hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; phân bón vô cơ; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); bảo vệ môi trường ngành công thương; phát triển ngành công nghiệp môi trường; triển khai chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nêu trên.

4. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở quản lý an toàn trong ngành công thương:

a) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn đối với các doanh nghiệp ngành Công Thương theo phân cấp;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh, để kiểm tra và đề xuất xử lý các vi phạm pháp luật về công tác an toàn theo quy định;

c) Tổng hợp các thống kê, báo cáo của các doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn quản lý, báo cáo Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp).

5. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ liên quan về hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón vô cơ, các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường:

a) Cấp “Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp” đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo Luật Doanh nghiệp do tỉnh quản lý;

b) Cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ;

c) Cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất” thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp;

d) Tiếp nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất” đối với các dự án hoạt động hóa chất theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP;

e) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn tỉnh, phân bón vô cơ;

f) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra, và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, khí dầu mỏ hóa lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật;

g) Triển khai thực hiện các nội dung quản lý về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện quy hoạch và các chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường;

h) Tổ chức huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm;

i) Định kỳ kiểm tra việc thực hiện quy định về huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP;

j) Phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, kinh doanh cung ứng, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón vô cơ, khí dầu mỏ hóa lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt và đặc thù về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật;

6. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng):

a) Chủ trì tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, quy định an toàn trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

c) Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công mỏ khoáng sản rắn theo quy định của pháp luật;

d) Tham gia quản lý chất lượng công trình đối với các công trình xây dựng chuyên ngành khai khoáng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp.

7. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở chủ trì thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

8. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về môi trường ngành công thương, phát triển ngành công nghiệp môi trường và triển khai Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp:

a) Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ môi trường;

b) Chủ trì tổ chức việc thực hiện lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với các chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm thuộc trách nhiệm của Sở Công Thương theo quy định của pháp luật;

c) Tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trong lĩnh vực công thương; tham gia kiểm tra việc thực hiện các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường và việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý môi trường;

d) Chủ trì tổ chức thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường, Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và các chương trình, đề án, dự án khác theo phân cấp của Bộ Công Thương và UBND tỉnh;

e) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ (trừ hoạt động nhập khẩu phế liệu) của các doanh nghiệp ngành công thương, cụm công nghiệp, các loại hình phân phối.

g) Chủ trì xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về môi trường ngành công thương trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;

h) Hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm đối với các cơ sở ngành công thương gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và xử lý các sự cố về môi trường của ngành công thương;

i) Hàng năm xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí cho các nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương;

k) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với phế liệu được phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ về kỹ thuật an toàn thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn thực hiện các quy chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh trong khai thác mỏ và chế biến khóa sản trên địa bàn tỉnh, chất lượng sản phẩm công nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ, cung cấp tư liệu đối với các doanh nghiệp ngành Công Thương theo phân cấp.

10. Phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực kỹ thuật an toàn - môi trường theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân công, phân cấp của Giám đốc Sở.

11. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh.

12. Theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ cho bộ phận quản lý nhà nước về lĩnh vực kỹ thuật kỹ thuật an toàn - môi trường thuộc UBND cấp huyện.

13. Xây dựng quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai, triển khai và kiểm tra công tác thực hiện sau khi quy hoạch được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện sau khi được phê duyệt; phát triển ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo; kiến nghị về cơ chế chính sách của nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển các ngành năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

14. Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn điện cho cán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn.

15. Tham mưu giúp Ban Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh cấp mới, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

16. Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

17. Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện chức năng thanh, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định của Nhà nước về lĩnh vực hoạt động điện lực, lĩnh vực năng lượng và kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động điện lực trên địa bàn.

18. Thực hiện thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng của dự án đầu tư xây dựng, chất lượng các công trình liên quan đến lĩnh vực quản lý: Hóa chất, hầm mỏ, khí dầu mỏ hóa lỏng, vật liệu nỗ công nghiệp (đối với kho), cơ khí và phương án nỗ mìn; nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành; quản lý chất lượng công trình công nghiệp theo phân cấp trên địa bàn tỉnh; Tham gia góp ý thiết kế cơ sở công trình điện.

19. Triển khai hướng dẫn thực hiện Luật Điện lực và Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

20. Chủ trì hoặc phối hợp đơn vị có liên quan trong công tác giới thiệu địa điểm các công trình điện theo sự phân cấp của UBND tỉnh theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017.

21. Thực hiện thủ tục xác nhận phù hợp quy hoạch phát triển điện lực địa phương các công trình điện đầu tư mới theo quy định của Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương về Quy định hệ thống điện phân phối.

22. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng kế hoạch cung cấp điện hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở áp dụng triển khai phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

23. Góp ý quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư đô thị trên địa bàn tỉnh.

24. Xây dựng kế hoạch điện khí hóa nông thôn hàng năm cho các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tham mưu Lãnh đạo Sở, trình UBND tỉnh phê duyệt.

25. Tham mưu giúp Ban Lãnh đạo Sở cho ý kiến cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

26. Tham mưu Lãnh đạo Sở thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn.

27. Hàng năm tổng hợp danh sách khách hàng quan trọng, trọng điểm trên địa bàn tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt.

28. Tham mưu Lãnh đạo Sở trong công tác đầu tư các nhà máy điện, an toàn vận hành hồ chứa, an toàn đập thủy điện, vấn đề an ninh năng lượng trên địa bàn tỉnh.

29. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp tại địa phương theo quy định.

30. Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cung cấp các thông tin và các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

31. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao và theo quy định của pháp luật.

 

​​​

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​