Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”**** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”

Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báokế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thực hiện in, treo băng rôn tuyên truyền Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Nội dung thông báo

Căn cứ Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 tháng 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-BCT ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023;

Căn cứ Công văn số 837/BCT-XTTM ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023;

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 2148/UBND-KTNS ngày 14 tháng 3 năm 2023 về việc triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 1550/KH-SCT ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Sở Công Thương về tuyên truyền Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023;

Căn cứ Công văn số 541/STC-TCHCSN ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Sở Tài chính về nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Sở Công Thương;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 937/CT-ĐNI ngày 06 năm 4 năm 2023 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-SCT ngày 08 tháng 4 năm 2023 của Giám đốc Sở Công Thương phê duyệt danh mục thực hiện Kế hoạch tuyên truyền Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Thương mại và Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thực hiện in, treo băng rôn tuyên truyền Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gồm các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thực hiện in, treo băng rôn tuyên truyền Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Giá gói thầu: 47.500.000 đồng (Đã có thuế VAT).

(Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng)

3. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí không thường xuyên của Sở Công Thương năm 2023.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước.

5. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Tháng 4/2023.

6. Thời gian thực hiện: Tháng 4/2023.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

Điều 2. Dự toán được duyệt là căn cứ để triển khai thực hiện.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Quản lý thương mại  và Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp và các đơn vị liên quan khác có trách nhiệm thi hành quyết định này./.​

Ngày đăng4/15/2023 9:27 PM
Tập tin đính kèm

Các thông báo khác

1 - 20 Next

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​