Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: 02513. 822232 hoặc 02518. 824824 bấm số nội bộ 132 (Mr.Đức) hoặc Yến: 02513. 822216
Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa Công bố Chính sách chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
BÁO CÁO Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Công Thương năm 2021.

Báo cáo đính kèm​

I. MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ

Phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành; thực hiện hiệu quả việc cải cách hành chính theo hướng hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương ban hành và thực hiện hiệu quả các Kế hoạch triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính của Sở Công Thương hàng năm bám sát theo chỉ đạo của UBND tỉnh, cụ thể:

Căn cứ Kế hoạch số 927/KH-SCT ngày 26/2/2021 về việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Công Thương giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Kế hoạch số 1029/KH-SCT ngày 08/3/2021 về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Công Thương năm 2021.

II. HẠ TẦNG KỸ THUẬT

-  56/56 cán bộ công chức (CBCC) được trang bị máy tính đạt 100%. Sở có 02 đơn vị trực thuộc: Trung tâm Xúc tiến Thương mại; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp.

-   Đã triển khai kết nối đường truyền dữ liệu chuyên dùng và 01 đường truyền internet băng thông rộng của VNPT. Hiện nay, Cổng Thông tin hành chính Một cửa điện tử của Sở có địa chỉ: http://egov.dongnai.gov.vn/ trên đường truyền số liệu chuyên dùng T78 với tổng băng thông : 4 MB.

+ Tổng số máy tính đang sử dụng của Sở Công Thương (gồm cả máy tính để bàn và máy tính xách tay ):

- Văn Phòng Sở : 64 (59 máy cấp cho CBCC + 1 máy mật + 1 máy phục vụ 1 cửa + 1 máy dự phòng CNTT+ MTXT VP)

+ Tổng số máy chủ của Sở : 04 (gồm 02 máy chủ tại Sở và 02 máy chủ đặt tại Sở Khoa học và Công Nghệ Tỉnh Đồng Nai )

+ Tổng số máy tính đang sử dụng được kết nối mạng LAN : 66

+ Tống số máy tính đang sử dụng kết nối Internet băng thông rộng: 66

+ Tổng băng thông kết nối Internet của đơn vị:

Đường truyền số liệu chuyên dụng T78 , tổng băng thông : 4 MB         

Đường truyền FTTH: 30 Mb

+ Mạng cục bộ (LAN) tại đơn vị áp dụng biện pháp an ninh :

                      Tường lửa    þ                 Phòng chống Virus          þ

+ Firewall cứng: Tường lửa UTM lớp ngoài XG210

+ Biện pháp an toàn dữ liệu: Virtual SAN (SCT Đồng Nai sử dụng biện pháp sao lưu bằng Open Filer).

+ Thiết bị mạng: 03 switch Layer 2 (GSM4352S) và 02 switch Layer 3 (XSM4324CS) và 01 router Cisco 1841.

III. CÁC HỆ THỐNG NỀN TẢNG

Sở Công Thương không thực hiện xây dựng các hệ thống nền tảng (vì không phải là đơn vị chuyên môn)

IV. PHÁT TRIỂN DỮ LIỆU

- Sở Công Thương thực hiện bảo trì hàng năm, tiếp tục vận hành và khai thác hệ thống Cơ sở dữ liệu Ngành Công Thương với địa chỉ http://dlct.dongnai.gov.vn, nhằm hệ thống hóa thông tin dữ liệu của ngành, đảm bảo việc cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp và nhu cầu nghiên cứu, trao đổi thông tin của các tổ chức cá nhân tìm hiểu về hoạt động của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.

Duy trì cập nhật thông tin, dữ liệu công nghiệp, thương mại hàng tháng, quý, năm theo cấu trúc phần mềm xây dựng, cụ thể:

+ Đối với dữ liệu cấu trúc: bảng biểu, số liệu thống kê;

+ Đối với dữ liệu phi cấu trúc: danh mục ngành, tin tức.

-  Sở sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia của Cục hóa chất - Bộ Công Thương với tên miền http://chemicaldata.gov.vn/cms.xc để: Tổng hợp số liệu phục vụ đánh giá rủi ro hóa chất, hỗ trợ ứng phó sự cố hóa chất; Tổng hợp số liệu phục vụ quản lý nhà nước; Cung cấp thông tin cho DN và cộng đồng; Hỗ trợ DN thực hiện quản lý hóa chất; Chia sẻ thông tin quản lý giữa TW và địa phương. (Môi trường thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến).

Tháng 10/2021, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 5454/KH-SCT ngày 05/10/2021 về việc khảo sát ý kiến dư luận xã hội về mức độ hài lòng của doanh nghiệp, thương nhân khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính ngành công thương Đồng Nai năm 2021, trong đó xác định việc khảo sát lấy ý kiến tổ chức, cá nhân được thực hiện theo hình thức: Lấy ý kiến qua phiếu khảo sát điện tử và đã hoàn thành nhiệm vụ thiết kế, xây dựng chương trình phần mềm khảo sát với tên miền, địa chỉ http://khaosat-sct.dongnai.gov.vn và đi vào sử dụng khảo sát đầu tháng 11/2021.

V. CÁC ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ

1. Ứng dụng CNTT để công bố, công khai thông tin kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Sở Công Thương hiện nay đã triển khai cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước.

Địa chỉ trang TTĐT của Sở Công Thương: http://sct.dongnai.gov.vn

Trang website của Sở Công Thương là Trang thông tin điện tử độc lập đã được tích hợp vào Cổng Thông tin Điện tử của Tỉnh, đảm bảo công tác cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả.

2. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

- Sở Công Thương đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc quản lý và cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, kết hợp bưu điện nhận và trả kết quả tại nhà và thanh toán tiền qua ngân hàng (tương đương mức độ 4), đảm bảo rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ, giảm số lượng, đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Trong năm 2021, Sở đã rà soát Bộ Thủ tục hành chính của Sở và niêm yết 116 thủ tục, công khai phần mềm egov tại Trang thông tin điện tử của Sở và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Từ đầu năm đến nay, có 116 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết (với 48 thủ tục hành chính có thu phí/lệ phí) trong đó đăng ký 100% tiếp nhận và giải quyết trực tuyến.

Đăng ký giải quyết cấp độ 3: 23/116 thủ tục đạt tỷ lệ 19,82%

Đăng ký giải quyết cấp độ 4: 93/116 thủ tục đạt tỷ lệ 80,18%

Sở đã hướng dẫn và tuyên truyền các tổ chức, cá nhân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống quản lý TTHC điện tử và luôn đổi mới hoạt động, thông điệp truyền thông, thông tin qua nhiều phương tiện tới người dân về các quy định, TTHC, các tiện ích về cải cách TTHC như dịch vụ công trực tuyến, Cổng dịch vụ Công Quốc gia, dịch vụ bưu chính công ích, Tổng đài 1022 tiếp nhận phản ánh, kiến nghị…

Địa chỉ cung cấp Dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên môi trường mạng: https://egov.dongnai.gov.vn.

Các nội dung, giải pháp đã thực hiện để khuyến khích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.

Hiện nay đã tích hợp nội dung nhắn tin SMS để thông báo kết quả giải quyết hồ sơ trên phần mềm Egov.

- Sở Công Thương tích cực hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến. Bên cạnh đó, Sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, Đài truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Trang Web, Bản tin Công nghiệp – Thương mại...

- Từ tháng 12/2019 đến nay Sở đã và đang vận hành ổn định Hệ thống thông tin Khuyến mại ngành Công Thương, tên miền là http://dkkm.dongnai.gov.vn trỏ về địa chỉ http://123.30.75.135:9020 được tích hợp lên cổng DVC Quốc gia với thủ tục hành chính về thông báo khuyến mại. Trong năm 2021, Sở tiếp tục nâng cấp phần mềm để phù hợp và tạo điều kiện hơn cho doanh nghiệp thao tác nộp và theo dõi hồ sơ.

- Ban lãnh đạo Sở chỉ đạo, quán triệt cán bộ công chức, viên chức trong Sở tăng cường xử lý hồ sơ qua Hệ thống phần mềm Egov, tên miền là http://egov.dongnai.gov.vn, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp như: rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ so với quy định, trả kết quả tận nhà, và được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao.

Qua đó xác định rõ ràng trách nhiệm của từng công chức, lãnh đạo phòng trong việc xử lý hồ sơ, tránh tình trạng hồ sơ trễ hạn hoặc không đúng quy trình.

3.  Ứng dụng CNTT tại Bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC

- Hiện nay, Sở Công Thương thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Sở thực hiện xử lý hồ sơ qua Hệ thống phần mềm EGov.

- Mô hình triển khai: hệ thống dùng chung.

- Hiện trạng tiếp nhận, xử lý hồ sơ: theo quy định chung của UBND Tỉnh ban hành (luân chuyển hồ sơ qua bưu điện viên; xử lý hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện viên).

- Hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận, xử lý theo Quy định của UBND Tỉnh ban hành. Đối với hồ sơ trực tuyến, tất cả các thành phần hồ sơ được scan và chuyển qua phần mềm.

- Ứng dụng chữ ký số trong việc trả kết quả để giải quyết các thủ tục hành chính (Thủ tục thông báo thực hiện khuyến mãi).

- Tiếp tục vận động người dân, doanh nghiệp tham gia giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

* Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình trong kế hoạch CCHC và các chỉ đạo của tỉnh (số liệu tính từ 15/12/2020 đến ngày 24/10/2021):

4. Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ

- Trong năm 2021, Sở tiếp tục thuê (đã vận hành ngày 24/8/2020) Hệ thống Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc (viết tắt QLVB&ĐH) VNPT IOFFICE với địa chỉ: https://dongnai.vnptioffice.vn để đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và thực tiễn công tác tạị Sở, đơn vị trong đó lưu ý các quy trình nghiệp vụ theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ, triển khai đến toàn thể CBCC thuộc Khối Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc Sở. Phần mềm này được công khai ra Internet để CBCC,VC khi đi công tác vẫn có thể theo dõi công việc và Lãnh đạo Sở thực hiện chỉ đạo công việc thông qua phần mềm.

- Sở Công Thương đã số hóa 100% văn bản đến và đi và nhập vào phần mềm. CBCC,VC thực hiện xử lý trên phần mềm này.

- Số lượng cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đã triển khai Hệ thống QLVB&ĐH VNPT IOFFICE cho 2/2 đơn vị gồm: Trung tâm Xúc tiến Thương mại; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp.

- Tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức sử dụng Hệ thống phần mềm QLVB&ĐH để xử lý công việc:

+ Đối với Khối văn phòng Sở: 100%

+ Đối với các đơn vị trực thuộc: 100%.

- Tiếp tục tăng cường ứng dụng hiệu quả hộp thư điện tử Đồng Nai phục vụ trao đổi thông tin qua mạng, đảm bảo 100% CBCC của Sở có hộp thư điện tử Đồng Nai và thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc.

- Đạt 100% cán bộ, công chức, viên chức là Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng, đơn vị, chuyên viên là văn thư, kế toán trưởng, chuyên viên có chức vụ trong công tác Đoàn Thanh niên đã ứng dụng chứng thư số, chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ (46 chứng thư số, 7 Sim PKI) trong quá trình thực hiện công việc, trong xác thực văn bản điện tử đối với các loại văn bản thông thường quy định tại Điều 7 Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 và Sở đã số hóa văn bản trong việc gửi nhận văn bản trên môi trường mạng qua hệ thống trục liên thông mới của Tỉnh (LGSP).

-  Sử dụng chữ ký số ứng dụng vào giao dịch điện tử (DVC Kho bạc; Bảo hiểm xã hội), và ký văn  bản điện tử để trao đổi trên môi trường mạng theo quy định.

-  Sở Công Thương thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ theo yêu cầu của Sở Nội vụ về việc cung cấp thông tin điều tra cơ sở hành chính của Sở Công Thương trên phần mềm Xử lý thông tin điều tra cơ sở hành chính tại địa chỉ https://hc2021.moha.gov.vn/ (có báo cáo tại Văn bản số 2305/SCT-VP ngày 13/5/2021 về việc báo cáo kết quả cập nhật thông tin điều tra cơ sở hành chính năm 2021).

-  Từ ngày 30/10/2021, Sở thực hiện tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính. Định kỳ cuối năm, tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ trên phần mềm đánh giá chỉ số cải cách hành chính tỉnh theo địa chỉ http://chiso.caicachhanhchinh.dongnai.gov.vn/; Đồng thời, có báo cáo kết quả thực hiện và hồ sơ minh chứng gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp theo quy định, dự kiến hoàn thành vào ngày 15/112021 (Triển khai tại văn bản số 4979/SCT-VP ngày 13/9/2021 về việc triển khai hướng dẫn tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện năm 2021).

* Kết quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc (số liệu tính đến ngày 24/10/2021):

- Sở đã tăng cường đôn đốc việc lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ điện tử trên phần mềm: Xây dựng và triển khai Kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu lưu trữ đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan Sở Công Thương năm 2021 tại Kế hoạch 391/KH-SCT ngày 21/01/2021; Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức triển khai tập huấn về lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử của Sở Công Thương Đồng Nai tại Kế hoạch số 851/KH-SCT ngày 23/02/2021; Văn bản số 5651/SCT-VP ngày 14/10/2021 về việc triển khai hướng dẫn lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan.

- Sở Công Thương tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý hành chính tại đơn vị (Đã ban hành Quyết định số 272/QĐ-SCT ngày 21/10/2020 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Công Thương, được đăng tải trên cổng TTĐT của Sở):

+ Ngày 26/02/2021 đã ban hành và thực hiện Kế hoạch số 907/KH-SCT về việc duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở Công Thương;

+ Ngày 17/03/2021 ban hành Quyết định số 41/QĐ-SCT về việc ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương, theo đó Sở yêu cầu các phòng thiết lập Mục tiêu chất lượng tương ứng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng phòng. Đến nay đạt 100% (6/6) phòng có mục tiêu chất lượng cụ thể, có thể đo lường, đánh giá mức độ, thời gian thực hiện; xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Mục tiêu chất lượng; phân công trách nhiệm theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện, tổng hợp báo cáo Trưởng ban ISO khi có yêu cầu.

+ Ngày 13/9/2021 ban hành Quyết định về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tại Sở Công Thương (lần 02).

+ Tháng 10/2021, Sở thực hiện đánh giá nội bộ việc thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở Công Thương năm 2021 (theo KH số 5227/KH-SCT ngày 24/9/2021).

+ Sở đã cử 02 CBCC thực hiện công tác ISO tham gia đầy đủ khóa đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2021 do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai (tại văn bản số: 5591/SCT-VP ngày 11/10/2021).

- Cập nhật, gia hạn phần mềm Kế toán (Misa), quản lý tài sản , Thuế (HTKK),  Bảo  hiểm  xã  hội  (IVAN-C), cài đặt phần mềm “Tổng hợp thu nộp đảng phí” cho  phù  hợp  với  sự thay đổi  (biểu  mẫu, báo cáo thống kê), gia hạn chứng thư số để ký duyệt trong phần mềm BHXH dịch vụ IVAN-C, hệ thống dịch vụ công kho bạc tại địa chỉ https://dvc.vst.mof.gov.vn.  

- Đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2670/KH-UBND ngày 17/3/2021 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021, đồng thời có công văn thông báo đến toàn thể các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp hội, Hội ngành nghề trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện việc triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021 tại văn bản số 1226/SCT-TM ngày 18/3/2021.

- Đăng ký Đề án Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2022 (Tờ trình số 2103/TTr-SCT ngày 04/5/2021).

- Đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành nội dung và mức chi thực hiện chương trình phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Tờ trình số 2197/TTr- SCT ngày 04/3/2021). Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 183/HĐND-VP ngày 19/3/2021 đề nghị UBND tỉnh triển khai thực hiện theo Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021 với những nội dung sau:

+ Hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức phát triển TMĐT trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tham mưu UBND tỉnh Dự thảo Quyết định và văn bản gửi các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương và địa phương liên quan xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và thực hiện hỗ trợ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Công văn số 2302/SCT-TM ngày 13/5/2021); đồng thời gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải lên Công thông tin điện tử tỉnh xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của tổ chức, cá nhân (Công văn số 2301/SCT-TM ngày 13/5/2021). Ngày 28/7/2021, Sở Công Thương gửi văn bản thống nhất ý kiến Bộ Công Thương và các sở ngành, đơn vị có liên quan (Báo cáo số 4006/SCT-TM); tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo lần 2 của Bộ Công Thương (Báo cáo số 4005/SCT-TM); giải trình ý kiến của Sở Tư Pháp lần 2 tại Báo cáo số 4013/BC-SCT. Đến ngày 29/7/2020 Sở Công Thương hoàn thiện dự thảo, gửi Tờ trình 4030/TTr-SCT về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức quản lý và thực hiện hỗ trợ phát triển TMĐT trên địa bàn tỉnh và kèm theo dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức quản lý và thực hiện hỗ trợ phát triển TMĐT (đã hoàn chỉnh ý kiến); đã tổng hợp các ý kiến thành viên UBND tỉnh theo tờ trình 5946/SCT-TM ngày 27/10/2021 (dự thảo lần 7).

 - Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2020 (BC số 873/BC-SCT ngày 24/02/2021).

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021 (Tờ trình số 1069/TTr-SCT ngày 09/3/2021); Đề xuất UBND tỉnh tổ chức “Hội nghị giải pháp xúc tiến xuất khẩu thông qua Amazon” (Công văn số 1760/SCT-TM ngày 13/4/2021).

+ Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức về TMĐT; đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong TMĐT; triển khai Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 củaChính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử (theo CV 5482/SCT-TM ngày 06/10/2021).

+ Trình Bộ Công Thương tại tờ trình 4268/TTr-SCT ngày 11/8/2021 về việc phê duyệt văn bản báo cáo Bộ Công Thương xem xét, xử lý các nội dung liên quan về phát triển thương mại điện tử. Ủy ban nhân dân tỉnh gửi công văn 9833/SCT-KTNS ngày 17/8/2021 về việc đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan phát triển thương mại điện tử gửi. Trong đó: (1). Kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, chấp thuận giao cho tỉnh chủ động trong công tác tổ chức Hội thảo ra mắt sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. (2). Kiến nghị Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử hoặc ban hành Quyết định thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2015/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và thực hiện chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia theo hướng giao rõ thẩm quyền quyết định giữa Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trong từng nhiệm vụ.

- Sở đã ban hành Tờ trình 5620/TTR-SCT ngày 13/10/2021 nhằm tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 12796/KH-UBND ngày 18/10/2021 về Hội thảo ra mắt sàn giao dịch thương mại điện tử và toàn cảnh thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021.

- Xây dựng chương trình tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý đến toàn thể cán
bộ, công nhân viên chức, người lao động hoạt động trong lĩnh vực ngành Công
Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (tuy nhiên do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên một số chương trình hoãn lại, thay đổi so với Kế hoạch).

- Trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19, Sở Công Thương đã triển khai đến toàn bộ CBCCVC, người lao động biết, cài đặt và sử dụng, góp phần thúc đẩy cho nền tảng chuyển đổi số quốc gia, có thể kể đến như: Bluezone, NcoV, phần mềm quản lý di biến động của người ra vào từ vùng dịch với địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/, Sổ sức khỏe điện tử - ứng dụng theo dõi khi tiêm vắc-xin Covid-19 hay nền tảng dữ liệu quốc gia VssID - Bảo hiểm xã hội số, PC-Covid, VNEID. Đặc biệt, Sở thực hiện khẩn trương và quyết liệt việc yêu cầu tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động và khách quét mã QR Code khai báo y tế khi đến làm việc tại Sở Công Thương (VB số 5756/SCT-VP ngày 19/10/2021; VB số 5698/SCT-VP ngày  15/10/2021; VB số 2638/SCT-VP ngày 28/5/2021).

- Đặc biệt, Sở Công Thương sử dụng có hiệu quả cổng TTĐT của Sở – là kênh giao tiếp với người dân, Doanh nghiệp…nhanh chóng và kịp thời, thông qua việc đăng tải các kết quả danh sách xác nhận giấy đi đường và tăng cường sử dụng hộp thư điện tử công vụ để nhận các hồ sơ trực tuyến từ người dân và Doanh nghiệp gửi đến Sở trong nhiệm vụ UBND tỉnh giao (chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và Sở Giao thông để xác nhận giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ).

- Sở Công Thương đã thực hiện các báo cáo về kiểm soát thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin báo cáo chính phủ với địa chỉ https://baocaochinhphu.gov.vn từ tháng 8/2021.

- Sở Công Thương đã thực hiện báo cáo theo chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước của ngành Công Thương theo Quyết định 36/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 và báo cáo công nghệ thông tin qua Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai với địa chỉ   https://baocao.dongnai.gov.vn từ tháng 9/2021.

VI.  NGUỒN NHÂN LỰC

- Hiện tại, Sở Công Thương có một chuyên viên phụ trách công tác CNTT, trình độ Kỹ sư CNTT và có các bằng cấp chứng chỉ liên quan.

- Sở Công Thương đã phân công 01 Lãnh đạo Văn phòng phụ trách chung Lĩnh vực CNTT; 01 Lãnh đạo Sở trực tiếp chỉ đạo điều hành việc ứng dụng CNTT tại đơn vị.

- Tất cả cán bộ công chức của Sở Công Thương đều có trình độ tin học tương đương A trở lên. Có thể đáp ứng được yêu cầu công việc.

VII. AN TOÀN THÔNG TIN

Hiện trạng công tác bảo đảm an toàn thông tin cho Chính phủ số/Chính quyền số, bao gồm tối thiểu những nội dung như sau:

- Tập trung kiểm tra, duy trì cài đặt tường lửa cứng và tường lửa mềm và nâng cấp phần mềm diệt virus bản quyền Kaspersky internet security nhằm tăng cường quản lý an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu; phòng chống các hoạt động phá hoại, thâm nhập hệ thống quản lý, điều hành chính quyền điện tử. Triển khai các văn bản cảnh báo về an toàn thông tin, cảnh báo về xu hướng tấn công mạng, tấn công lừa đảo trực tuyến, tấn công phần mềm, hacker chuyển mục tiêu dài hạn sang các chiến dịch ngắn hạn, phạm vi mục tiêu nhỏ với bộ công cụ khai thác phần mềm hay “thả lưới” toàn bộ thị trường, sử dụng công cụ phần mềm mở rộng kết nối với các ứng dụng nhắn tin chat bot (như Facebook Messenger) để tấn công, triển khai, rà quét, để phát hiện lỗ hổng của hệ thống mạng, triển khai cảnh báo lây nhiễm và xử lý, bóc gỡ mã độc đối với Hệ thống mạng và máy tính của Sở và đơn vị khi có văn bản cảnh báo nguy cơ tấn công qua lỗ hổng từ cơ quan chức năng như Sở Thông tin và Truyền thông, Cục An toàn thông tin, Công An tỉnh đến các phòng, đơn vị kịp thời, biết và phòng ngừa (Tại các VB số: 936/SCT-VP ngày 01/3/2021; 953/SCT-VP ngày 02/3/2021; 1188/SCT-VP ngày 17/3/2021; 3656/SCT-VP ngày 14/7/2021; 3917/SCT-VP ngày 26/7/2021; 4301/SCT-VP ngày 12/8/2021; 4309/SCT-VP ngày 12/8/2021). Cho đến nay Sở Công Thương không có ghi nhận về tấn công mạng, ứng cứu, khắc phục sự cố; không để lộ, lọt thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

- Sở đã thực hiện cung cấp thông tin hiện trạng CNTT phục vụ Xây dựng kiến trúc (ICT) phát triển ĐTTM tỉnh Đồng Nai lên phiên bản 1.0 tại văn bản số 3379/SCT-VP ngày 30/6/2021; thực hiện cung cấp thông tin gán tín nhiệm website cho các website/tên miền công khai trên Internet của Sở Công Thương tại văn bản số 3839/SCT-VP ngày 22/7/2021.

- Tình hình thực thi bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ: Sở Công Thương đã thực hiện cung cấp việc phân loại, đăng ký cấp độ an toàn hệ thống thông tin của Sở, thực hiện bổ sung hồ sơ nâng cấp độ an toàn cho 05 hệ thống thông tin (Website) với 02 Hệ thống cấp độ 3 (Căn cứ theo Điều 9 Nghị định 85/2016/NĐ-CP) và 03 Hệ thống Cấp độ 2 (Căn cứ theo Điều 8 Nghị định 85/2016/NĐ-CP) tại văn bản số 2535/SCT-VP ngày 24/5/2021, đồng thời đề nghị thẩm định các hồ sơ cụ thể như sau:

+ Số lượng hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý: 05

Danh mục hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý

- Tình hình tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng:

+ Tập trung quán triệt đến toàn thể Đảng viên, Công chức viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng tự đảm bảo an toàn thông tin cho cá nhân, cũng như cho chính cơ quan mình. Để đảm bảo an toàn thông tin, CBCC, VC không nên chia sẻ quá nhiều các thông tin cá nhân của mình lên Internet, mạng xã hội, các hội nhóm, cửa hàng; cần cảnh giác và cẩn thận với những thứ đến quá dễ dàng và hấp dẫn như: tin nhắn trúng thưởng…

+ Bên cạnh đó, triển khai đến CBCC, VC biết, cần cẩn trọng khi bấm vào các liên kết, tải file đính kèm trên các website và mở các email chưa rõ nguồn gốc. Nên mã hóa các dữ liệu quan trọng trước khi truyền đi; chỉ sử dụng các thiết bị riêng để làm việc; sao lưu các dữ liệu quan trọng theo nhiều cách khác nhau, đồng thời sử dụng các chương trình antivirus, anti-spyware…để bảo vệ an toàn cho máy tính, thiết bị di động, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động Sở nâng cao nhận thức tự bảo vệ an toàn an ninh mạng, Không gian xã hội trên Internet (không gian mạng).

- Tình hình tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập về an toàn thông tin mạng: Sở tích cực đăng ký cử CBCC tham dự các lớp tập huấn do sở ngành chuyên môn triển khai (Vb số 3059/SCT-VP ngày 16/6/2021 về việc rà soát, thống kê và đánh giá nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực về an toàn, an ninh mạng thực hiện theo Văn bản số 1909/CAT-PA03 ngày 14/6/2021 của Công an tỉnh)

VIII. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Qua rà soát, Sở Công Thương đánh giá về tình hình sử dụng kinh phí cho các nhiệm vụ, dự án năm 2021 như sau:

-  Sở Công Thương thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng LAN tại Sở, đảm bảo cho toàn bộ máy tính trong mạng LAN được kết nối thông suốt, đảm bảo cho toàn bộ máy tính trong mạng LAN được kết nối thông suốt nhằm đảm bảo kịp thời đáp ứng cho nhu cầu triển khai các ứng dụng Chính quyền điện tử của tỉnh; khai thác mạng truyền số liệu chuyên dùng hiệu quả, an toàn an ninh thông tin.

-  Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, thay thế các trang thiết bị văn phòng như: máy tính, máy in, mực in máy tính, máy photocopy,... đảm bảo trang thiết bị cho CBCC xử lý công việc. Triển khai ứng dụng các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin: triển khai các giải pháp bảo đảm chống virus, mã độc hại cho máy tính cá nhân; trang bị các thiết bị nhằm tăng cường cho các hệ thống bảo mật (thiết bị phòng chống xâm nhập IPS/IDS, thiết bị chống virus cho hệ thống thư điện tử); triển khai giải pháp lưu nhật ký đối với các hệ thống thông tin quan trọng, trang thông tin điện tử của Sở.

-  Kinh phí thực hiện mua sắm trang thiết bị văn phòng, phần mềm bảo vệ máy tính; thuê dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy móc, hệ thống mạng;... được sử dụng từ nguồn tự cân đối trong dự toán chi thường xuyên được giao của đơn vị hàng năm.

* Về kinh phí dự án: Từ ngày 06/4/2020, Sở sử dụng, khai thác Hệ thống Cổng thông tin điện tử kho bạc Nhà nước tại địa chỉ https://dvc.vst.mof.gov.vn (thực hiện theo văn bản 191/KBĐN-KSC ngày 31/3/2020 của KBNN Đồng Nai) yêu cầu tất cả các phòng, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện giao dịch qua Dịch vụ công trực tuyến để thực hiện giao dịch khi thanh toán.

(Đính kèm Phụ lục chi tiết Biểu mẫu báo cáo các nhiệm vụ/dự án về ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện trong năm 2021)

Trên đây là báo cáo kết quả ứng dụng Công nghệ thông tin và phát triển chính quyền của Sở Công Thương năm 2021

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH).  
E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​