Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: 02513. 822232 hoặc 02518. 824824 bấm số nội bộ 132 (Mr.Đức) hoặc Yến: 02513. 822216
Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa Công bố Chính sách chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”

Đoàn thể Sở Công Thương

Hoạt động nổi bật nhất năm 2022 về sinh hoạt các tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh

Căn cứ Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trong hai ngày 02 và 03/10/2022, tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong hai ngày 02 và 03/10/2022, tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Công tác tổ chức xây dựng Đoàn; Đoàn tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị của Chi đoàn Sở Công Thương tính đến tháng 9/2022

1 Công tác cán bộ đoàn: Ngày 01/3/2022, Ban Chấp hành Đoàn khối các Cơ quan tỉnh đã ban hành Quyết định số 163-QĐ/ĐTN về việc chuẩn y kết quả bầu Ban Chấp hành

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Chi đoàn Sở Công Thương tính đến tháng 9/2022

- Thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của nhà nước cho thanh niên lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của chi đoàn: Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Công tác giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi của Chi đoàn Sở Công Thương tính đến tháng 9/2022

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ quyền Biển, đảo Việt Nam trong đoàn viên thanh niên và tuyên truyền về cơ hội và trách nhiệm của thanh niên khi Việt Nam tham gia Cộng đồng ASEAN bằng hình thức lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi đoàn định kỳ.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG QUÝ IV NĂM 2022 CỦA CHI ĐOÀN SỞ CÔNG THƯƠNG

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng - Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đoàn cấp trên; chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật thuộc ngành.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề ra tại Chương trình số 02-CTr/CĐ ngày 07/01/2022 về công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn năm 2022 (tính đến hết ngày 01/9/2022)

100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được nghiên cứu, quán triệt học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, các bài học lý luận chính trị của Đoàn.

Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập của Chi đoàn Sở Công Thương (tính đến tháng 9/2022)

Được sự quan tâm và tạo điều kiện của Cấp ủy Chi bộ, Ban Giám đốc, đoàn viên Cơ quan Sở Công Thương tích cực thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị nhằm nâng cao năng lực công tác để đáp ứng với nhiệm vụ ngày càng cao luôn được chú trọng và đã trở thành phong trào tự giác trong mỗi đoàn viên, thanh niên của Sở.

Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo của Chi đoàn Sở Công Thương (tính đến tháng 9/2022)

Tiếp tục triển khai đẩy mạnh thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” và phong trào “Sáng tạo trẻ” và phong trào “Cán bộ công chức trẻ với cải cách hành chính” trong thanh niên công chức, viên chức. Kết quả, ngày 19/01/2021

Phong trào Thanh niên tình nguyện của Chi đoàn Sở Công Thương (tính đến tháng 9/2022)

- Phối hợp với Công đoàn tặng quà tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Tổng số phần quà để trao tặng cho địa bàn 11 huyện trên địa bàn tỉnh là 930 phần, trong đó: 11 huyện là 850 phần; 04 đơn vị thuộc Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật và Đoàn khối các cơ quan tỉnh là 80 phần.

1 - 10 Next

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​