Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: 02513. 822232 hoặc 02518. 824824 bấm số nội bộ 132 (Mr.Đức) hoặc Yến: 02513. 822216
Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa Công bố Chính sách chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”

Công tác ISO TCVN ISO 9001:2015 - CCHC

Sở Công Thương báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021 của Sở Công Thương

Sở Công Thương báo cáo (định kỳ) Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021 của Sở Công Thương

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 15965/KH-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2021; Công văn số 1890/SNV-TT ngày 11/5/2021 của Sở Nội vụ hướng dẫn báo cáo định kỳ kết quả cải cách hành chính, Sở Công Thương báo cáo công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 như sau:

Về việc thực hiện Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 13665/KH-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Công Thương triển khai Kế hoạch trên đến các phòng, các đơn vị thuộc Sở.

BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4868/UBND-HCC ngày 10/5/2021 về việc triển khai giải pháp để nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021; Sở Công Thương báo cáo kết quả tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) lĩnh vực công thương năm 2021 như sau:

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 15965/KH-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2021; Công văn số 1890/SNV-TT ngày 11/5/2021 của Sở Nội vụ hướng dẫn báo cáo định kỳ kết quả cải cách hành chính, Sở Công Thương báo cáo công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 9 tháng đầu năm 2021 như sauThực hiện Kế hoạch số 15965/KH-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2021; Công văn số 1890/SNV-TT ngày 11/5/2021 của Sở Nội vụ hướng dẫn báo cáo định kỳ kết quả cải cách hành chính, Sở Công Thương báo cáo công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 9 tháng đầu năm 2021 như sau:

BÁO CÁO Tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương năm 2021

Sau đây là Báo cáo tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 900: 2015 năm 2021 của Sở Công Thương:

BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Công Thương năm 2021

Vào lúc 08h00, ngày 29 tháng 10 năm 2021. Ban chỉ đạo ISO Sở Công Thương tổ chức cuộc họp Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, nội dung như sau:

Báo cáo Kết quả đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Công Thương năm 2021

Căn cứ Kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở Công Thương tại kế hoạch số 907/KH-SCT ngày 26/02/2021. Sở Công Thương báo cáo kết quả đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Công Thương năm 2021 như sau:

BÁO CÁO Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Công Thương năm 2021.

Căn cứ Kế hoạch số 599/KH-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 Căn cứ Kế hoạch số 1594/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện như sau:

BÁO CÁO Sơ kết 03 năm tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện theo hướng dẫn của Sở thông tin và Truyền thông tại văn bản số 2994/STTT-CNTTVT ngày 16/10/2021 về việc đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Sở như sau:

1 - 10 Next

Hình ảnh hoạt động

ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.3822216 (P.Quản lý thương mại). E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​