Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: 02513. 822232 hoặc 02518. 824824 bấm số nội bộ 132 (Mr.Đức) hoặc Yến: 02513. 822216
Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa Công bố Chính sách chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”

Công tác ISO TCVN ISO 9001:2015 - CCHC

Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển chính quyền số của Sở Công Thương Quý III năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 1029/KH-SCT ngày 08/3/2021 về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở , Công Thương năm 2021, Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện như sau:

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 15965/KH-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2021; Công văn số 1890/SNV-TT ngày 11/5/2021 của Sở Nội vụ hướng dẫn báo cáo định kỳ kết quả cải cách hành chính, Sở Công Thương báo cáo công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 9 tháng đầu năm 2021 tại văn bản số 5074/BC-SCT ngày 16/9/2021.

Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tại Sở Công Thương (lần 02)

Ngày 13/9/2021, Sở Công Thương đã ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tại Sở Công Thương (lần 02), bao gồm: 16 quy trình chung nội bộ và 116 quy trình tác nghiệp thuộc 14 lĩnh vực với 23 thủ tục cấp độ 3 và 93 thủ tục cấp độ 4

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 15965/KH-UBND ngày 29/12/2020 nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo, minh bạch; bộ máy hành chính tinh gọn, trách nhiệm; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Sở Công Thương đã xây dựng các Kế hoạch triển khai thực hiện công tác CCHC trong năm 2021

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quí I năm 2021

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 15965/KH-UBND ngày 29/12/2020 nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo, minh bạch; bộ máy hành chính tinh gọn, trách nhiệm; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Sở Công Thương đã xây dựng các Kế hoạch triển khai thực hiện công tác CCHC trong năm 2021, cụ thể:

Kế hoạch cải cách hành chính Sở Công Thương Đồng Nai năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 15965/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2021. Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2021

Thực hiện đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 1109/SKHCN-KHTC ngày 20/7/2018 về thực hiện báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ định kỳ hàng năm; Sở Công Thương báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng thực hiện cuối năm như sau:

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 907/KH-SCT ngày 26/02/2021 về duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021

Sở Công Thương duy trì ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính, xử lý công việc hàng ngày

Hình ảnh hoạt động

ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.3823317 . Fax: 0251.3823319 . E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​