Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi về thủ tục Hồ sơ chương trình Khuyến mãi LH Yến: 0972585865
» Quyết định 02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục di dời, giải tỏa chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định 30/2007/QĐ-UBNDxem chi tiết
» Quyết định 61/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 ban hành kèm theo Quyết định 72/2014/QĐ-UBNDxem chi tiết
» Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến 2010, định hướng 2020xem chi tiết
» Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh về điều chỉnh cục bộ quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh đến 2020, định hướng 2025 ban hành kèm theo Quyết định 319/QĐ-UBNDxem chi tiết
» Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh về điều chỉnh cục bộ quy hoạch mạng lưới chợ đến 2020, định hướng đến 2025 ban hành kèm theo Quyết định 319/QĐ-UBNDxem chi tiết
» Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 5/11/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng 2025xem chi tiết
» Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 4/9/2015 của UBND tỉnh về điều chỉnh Quyết định 319/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch chợxem chi tiết
» Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh về điều chỉnh Quyết định 319/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch mạng lưới chợxem chi tiết
» Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh điều chỉnh quyết định số 319/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch mạng lưới chợ đến 2020, định hướng 2025xem chi tiết
» Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 4/2/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến 2025xem chi tiết
» Q​​uyết định số 3872/QĐ-UBND ngày 08/11/2007 v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 1867/QĐ-CT.UBT ngày 27/6/2003 của Chủ tịch UBND tỉnhxem chi tiết
» Q​​uyết định số 607/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 về việc điều chỉnh thông tin tại danh sách đính kèm Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Naixem chi tiết
» Q​​uyết định số 816/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 về việc bổ sung 19 điểm đầu tư kinh doanh xăng dầu vào quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có tính đến năm 2020xem chi tiết
» Q​​uyết định số 111/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 về việc điều chỉnh 01 điểm quy hoạch và bổ sung 04 điểm đầu tư kinh doanh xăng dầu vào quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có tính đến năm 2020xem chi tiết
» Q​​uyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 về việc điều chỉnh 02 điểm quy hoạch và bổ sung 04 điểm đầu tư kinh doanh xăng dầu vào quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có tính đến năm 2020xem chi tiết
» Q​​uyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 về việc bổ sung 01 điểm đầu tư kinh doanh xăng dầu vào quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có tính đến năm 2020xem chi tiết
» Q​​uyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 về việc điều chỉnh 6 điểm và bổ sung 31 điểm đầu tư kinh doanh xăng dầu vào quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có tính đến năm 2020xem chi tiết
» Q​​uyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 06/5/2009 về việc bổ sung 02 điểm đầu tư kinh doanh xăng dầu vào quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có tính đến năm 2020xem chi tiết
» Q​​uyết định số 612/QĐ-UBND ngày 11/3/2009 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có tính đến năm 2020xem chi tiết
» Q​​uyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 25/4/2008 về việc điều chỉnh 02 điểm quy hoạch và bổ sung 8 điểm đầu tư kinh doanh xăng dầu vào quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020xem chi tiết
1 - 20 Next

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Minh Dũng - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.3823317 . Fax: 0251.3823319 . E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​