Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi về thủ tục Hồ sơ chương trình Khuyến mãi LH Yến: 0972585865

Lấy ý kiến dự thảo VBPL

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nhằm quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm quản lý và quan hệ phối hợp trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chuyển trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh và Website: sct.dongnai.gov.vn/ mục Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản.

Lấy ý kiến Dự thảo BÁO CÁO Công tác hội nhập kinh tế quốc tế 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

BÁO CÁO Công tác hội nhập kinh tế quốc tế 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Lấy ý kiến dự thảo báo cáo hoạt động BCĐ phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Lấy ý kiến dự thảo báo cáo hoạt động BCĐ phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Thực hiện văn bản số 4928/UBND-KT ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh về việc giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh văn bản góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Góp ý mẫu hợp đồng kinh doanh nông sản

Trên cơ sở đề nghị của các địa phương và nông dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, bảo vệ quyền lợi của các bên có liên quan trong việc hợp tác, liên doanh, liên kết trong kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sở Công Thương dự thảo hợp đồng kinh doanh nông sản gửi đến các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị đóng góp ý kiến (đính kèm văn bản điện tử).

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Lấy ý kiến dự thảo lần 3 "Quy trình phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện quan lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lấy ý kiến dự thảo lần 3 "Quy trình phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện quan lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Cập nhật 16/01/2019 15:00 Xem với cỡ chữ ​Dự thảo Quy trình thực hiện một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Lần 3)

Cập nhật 16/01/2019 15:00 Xem với cỡ chữ ​Dự thảo Quy trình thực hiện một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Lần 3)​ kèm theo văn bản số 789/SCT-KT&NL ngày 11/3/2019 của Sở Công Thương

Lấy ý kiến dự thảo đề cương Đề án "Tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020" năm 2019

Lấy ý kiến dự thảo đề cương Đề án "Tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020" năm 2019

Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, cập nhật, nâng cấp và vận hành an toàn cơ sở dữ liệu hóa chất năm 2019

Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, cập nhật, nâng cấp và vận hành an toàn cơ sở dữ liệu hóa chất năm 2019

1 - 10 Next

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Minh Dũng - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.3823317 . Fax: 0251.3823319 . E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​