Thứ 6 - 26/02/2016

Lấy ý kiến dự thảo VBPL

Lấy ý kiến dự thảo lần 3 "Quy trình phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện quan lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lấy ý kiến dự thảo lần 3 "Quy trình phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện quan lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Cập nhật 16/01/2019 15:00 Xem với cỡ chữ ​Dự thảo Quy trình thực hiện một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Lần 3)

Cập nhật 16/01/2019 15:00 Xem với cỡ chữ ​Dự thảo Quy trình thực hiện một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Lần 3)​ kèm theo văn bản số 789/SCT-KT&NL ngày 11/3/2019 của Sở Công Thương

Lấy ý kiến dự thảo đề cương Đề án "Tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020" năm 2019

Lấy ý kiến dự thảo đề cương Đề án "Tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020" năm 2019

Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, cập nhật, nâng cấp và vận hành an toàn cơ sở dữ liệu hóa chất năm 2019

Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, cập nhật, nâng cấp và vận hành an toàn cơ sở dữ liệu hóa chất năm 2019

Lấy ý kiên về Kế hoạch tăng cường quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh

Lấy ý kiên về Kế hoạch tăng cường quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh

Dự thảo thủ tục hành chính ngành công thương

Dự thảo thủ tục hành chính ngành công thương

Lấy ý kiến dự thảo Báo cáo Hoạt động Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019.

Lấy ý kiến dự thảo Báo cáo Hoạt động Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019.

Góp ý dự thảo Chương trình hành động ngành công thương năm 2019

Đề nghị các phòng, đơn vị góp ý dự thảo Chương trình hành động.

Dự thảo Quy trình thực hiện một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Lần 2)

Dự thảo Quy trình thực hiện một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Lần 2)

Dự thảo Kế hoạch CCHC của Sở Công Thương năm 2019

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 29/6/2016; thực hiện Kế hoạch số 14256/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về cải cách hành chính năm 2019

1 - 10 Next

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Minh Dũng - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.3823317 . Fax: 0251.3823319 . E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​