Thứ 6 - 26/02/2016

Lấy ý kiến dự thảo VBPL

Dự thảo Quy trình thực hiện một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Lần 2)

Dự thảo Quy trình thực hiện một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Lần 2)

Dự thảo Kế hoạch CCHC của Sở Công Thương năm 2019

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 29/6/2016; thực hiện Kế hoạch số 14256/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về cải cách hành chính năm 2019

Dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT của Sở Công Thương năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 14370/KH-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 (đăng tải trên website Sở Công Thương tại địa chỉ: http://sct.dongnai.gov.vn mục “VĂN BẢN QPPL” - Lĩnh vực “Công nghệ thông tin”).

Dự thảo Quy trình thực hiện một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và đơn vị phân phối điện trong giai đoạn giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Dự thảo Quy trình thực hiện một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và đơn vị phân phối điện trong giai đoạn giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Góp ý dự thảo đề án "Công nghệ khoan nghiêng nổ mìn tạo biên đối với tầng kết thúc mỏ" tại các mỏ đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đề nghị các Sở ngành, địa phương, các nhà khoa học có ý kiến đóng góp dự thảo, gửi về Sở Công Thương trước ngày 26/11/2018.

22645.icgen.gif

Tham gia góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về một số chính sách phát triễn ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Đồng Nai.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các sở ngành, đơn vị liên quan.

22644.icgen.gif

Tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp các sở ngành và tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

22562.icgen.gif

Dự thảo Quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch mạng lưới chợ đến năm 2020, định hướng đến 2025

Trên cơ sở lấy ý kiến các Sở ngành và đề xuất của UBND các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa, Sở Công Thương đã dự thảo Quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch mạng lưới chợ đến năm 2020, định hướng đến 2025.

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Minh Dũng - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.3823317 . Fax: 0251.3823319 . E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​