Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”**** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”

Nội dung chuyên đề

Tiêu đề:Năm 2013
Nội dung

​I/ Thống kê Thương mại hàng tháng:

Tháng 12/2013

  - Biểu Tổng mức bán lẻ: 
  - Biểu KN xuất khẩu: 
  - Biểu KN nhập khẩu: 
  - Biểu chỉ số giá cả: 
  - BC tình hình TM tháng: 
Tháng 11/2013

  - Biểu Tổng mức bán lẻ: 
  - Biểu KN xuất khẩu: 
  - Biểu KN nhập khẩu: 
  - Biểu chỉ số giá cả: 
  - BC tình hình TM tháng: 
Tháng 10/2013

  - Biểu Tổng mức bán lẻ: TMUCCHUNG T10-2013.xlsTMUCCHUNG T10-2013.xls
  - Biểu KN xuất khẩu: XNKThang  10-2013.xlsXNKThang 10-2013.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: XNKThang  10-2013.xlsXNKThang 10-2013.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: Copy of SliệuT10_013.xlsCopy of SliệuT10_013.xls
  - BC tình hình TM tháng 10: BCT10_013(HC).docBCT10_013(HC).doc
Tháng 9; 9 tháng 2013
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: TMUCCHUNG T9-2013.xlsTMUCCHUNG T9-2013.xls
  - Biểu KN xuất khẩu: XNKThang  9-2013.xlsXNKThang 9-2013.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: XNKThang  9-2013.xlsXNKThang 9-2013.xls
  - Biểu chỉ số giá cả: Sliệu9T_013(HC) - Copy.xlsSliệu9T_013(HC) - Copy.xls
  - BC tình hình TM 9 tháng: CNTM9T_013(HC).docCNTM9T_013(HC).doc
Tháng 8/2013

  - Biểu Tổng mức bán lẻ: TMUCCHUNG T8-2013.xlsTMUCCHUNG T8-2013.xls

  - Biểu KN xuất khẩu:XNKT8-2013.xlsXNKT8-2013.xls
  - Biểu KN nhập khẩu:XNKT8-2013.xlsXNKT8-2013.xls
  - Biểu chỉ số giá cả:SliệuT8_013 - Copy.xlsSliệuT8_013 - Copy.xls
  - BC tình hình CNTM tháng 8:BCT8_013.pdfBCT8_013.pdf

Tháng 7/2013

  - Biểu Tổng mức bán lẻ: TMUCCHUNG T7-2013.xlsTMUCCHUNG T7-2013.xls
  - Biểu KN xuất khẩu:XNK_T7.xlsXNK_T7.xls
  - Biểu KN nhập khẩu:XNK_T7.xlsXNK_T7.xls
  - Biểu chỉ số giá cả:SliệuT7_013 - Copy.xlsSliệuT7_013 - Copy.xls
  - BC tình hình CNTM tháng 7:BCT7_013.docBCT7_013.doc:
Tháng 6 & 6 tháng 2013
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: TMUCCHUNG T6-2013.xlsTMUCCHUNG T6-2013.xls;
  - Biểu KN xuất khẩu:XNKThang 6-2013.xlsXNKThang 6-2013.xls
  - Biểu KN nhập khẩu:XNKThang 6-2013.xlsXNKThang 6-2013.xls
  - Biểu chỉ số giá cả:SliệuT6_6TH013 - Copy.xlsSliệuT6_6TH013 - Copy.xls
  - BC tình hình CNTM 6 tháng:CNTM_6T_013(BCTU_BCT).pdfCNTM_6T_013(BCTU_BCT).pdf
Tháng 5/2013
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: TMUCCHUNG T5-2013.xlsTMUCCHUNG T5-2013.xls;
  - Biểu KN xuất khẩu:XNK_T5-2013.xlsXNK_T5-2013.xls
  - Biểu KN nhập khẩu:XNK_T5-2013.xlsXNK_T5-2013.xls
  - Biểu chỉ số giá cả:Copy of SliệuT5_6TH_013(HC).xlsCopy of SliệuT5_6TH_013(HC).xls
  - BC tình hình CNTM tháng 5:CNTM_5T_013(HC).docCNTM_5T_013(HC).doc
Tháng 4/2013
  - Biểu Tổng mức bán lẻ:TMBL04_013.xlsTMBL04_013.xls;
  - Biểu KN xuất khẩu:XNK04_013.xlsXNK04_013.xls
  - Biểu KN nhập khẩu: XNK04_013.xlsXNK04_013.xls
  - Biểu chỉ số giá cả:Copy of SliệuT4_013.xlsCopy of SliệuT4_013.xls
  - BC tình hình CNTM tháng 4: BCT4_013.docBCT4_013.doc
Tháng 3 và Quí I/2013
  - Biểu Tổng mức bán lẻ: TMUCCHUNG T3-2013.xlsTMUCCHUNG T3-2013.xls;
  - Biểu KN xuất khẩu:XNK_T3_013.xlsXNK_T3_013.xls
  - Biểu KN nhập khẩu:XNK_T3_013.xlsXNK_T3_013.xls
  - Biểu chỉ số giá cả:Copy of SliệuQI_013.xlsCopy of SliệuQI_013.xls
  - BC tình hình CNTM tháng 3:LoivanQI_013.docLoivanQI_013.doc

Tháng 02/2013

  - Biểu Tổng mức bán lẻ:TMUCCHUNG T2-2013.xlsTMUCCHUNG T2-2013.xls;

  - Biểu KN xuất khẩu:XNK_T02-2013.xlsXNK_T02-2013.xls

  - Biểu KN nhập khẩu:XNK_T02-2013.xlsXNK_T02-2013.xls
  - Biểu chỉ số giá cả:
  - BC tình hình CNTM tháng 02:T02_013.docT02_013.doc

Tháng 01/2013

  - Biểu Tổng mức bán lẻ:TMUCCHUNG T1-2013.xlsTMUCCHUNG T1-2013.xls

  - Biểu KN xuất khẩu:XNK_thang01_013.xlsXNK_thang01_013.xls

  - Biểu KN nhập khẩu:XNK_thang01_013.xlsXNK_thang01_013.xls

  - Biểu chỉ số giá cả:Copy of T01_013(HC).xlsCopy of T01_013(HC).xls

  - BC tình hình CNTM tháng 01:T01_013.docT01_013.doc

Tháng 11/2013

  - Biểu Tổng mức bán lẻ:

  - Biểu KN xuất khẩu:
  - Biểu KN nhập khẩu:
  - Biểu chỉ số giá cả:
  - BC tình hình CNTM tháng 11:

Tháng 12/2013

  - Biểu Tổng mức bán lẻ:

  - Biểu KN xuất khẩu:
  - Biểu KN nhập khẩu:
  - Biểu chỉ số giá cả:
  - BC tình hình CNTM tháng 12, cả năm:

​II/ Thống kê Thương mại cả năm 2013:
1. Thống kê dự ước lần 1 (tháng 7-8/2013)

  - Biểu Tổng mức bán lẻ:Bieu_KH014_lap2207 - Copy.xlsBieu_KH014_lap2207 - Copy.xls

  - Biểu KN xuất khẩu:Bieu_KH014_lap2207 - Copy.xlsBieu_KH014_lap2207 - Copy.xls

  - Biểu KN nhập khẩu:Bieu_KH014_lap2207 - Copy.xlsBieu_KH014_lap2207 - Copy.xls

  - Biểu chỉ số giá cả:

  - BC sơ bộ tình hình CNTM 2013 và KH 2014:

                                 KH014(lan01_0108).docKH014(lan01_0108).doc

2. Thống kê dự ước lần 2 (tháng 10-12/2013):

  - Biểu Tổng mức bán lẻ:

  - Biểu KN xuất khẩu:

  - Biểu KN nhập khẩu:

  - Biểu chỉ số giá cả:
  - BC sơ bộ tình hình CNTM 2013 và KH 2014:

 III/ Số liệu Thống kê về Chợ, Siêu thị, TTTMại năm 2013
1. Thống kê dự ước lần 1 (tháng 7-8/2013):Bieubáo cáo .xlsBiểuchợ .xls

2. Thống kê dự ước lần 2 (tháng 10-12/2013):

IV/ Danh sách doanh nghiệp hoạt động TMDV năm 2013

V/ Danh sách doanh nghiệp có kim ngạch XK, NK từ 100 triệu USD trở lên năm 2013

VI/ Số lượng đơn vị có giao dịch TMĐT năm 2013

1. Thống kê dự ước lần 1 (tháng 7-8/2013):Bieubáo cáo .xlsBiểu TMĐTử .xls

2. Thống kê dự ước lần 2 (tháng 10-12/2013):

VII/ Số liệu Thống kê Thương mại khác

1. Chỉ số giá bán nguyên liệu sản xuất (hàng nông sản, hàng công nghiệp):

2. Chỉ số giá bán sản phẩm (hàng nông sản, hàng công nghiệp):

3. Chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu:
4. 

VIII/ Số liệu các Chỉ tiêu Thống kê Thương mại qua các năm 2011- 2015

1/ Kế hoạch phát triển CNTM Đồng Nai 5 năm 2011- 2015:

      - Biểu chỉ tiêu kế hoạch:
                   Copy of Slieu_Tonghop.xlsCopy of Slieu_Tonghop.xls
      - Kế hoạch phát triển CNTM 2011- 2015:
                   KH20112015_T7010(ADanhHC).docKH20112015_T7010(ADanhHC).doc
      - Kế hoạch phát triển dịch vụ tỉnh 2011- 2015:
                   KHDVU011015.docKHDVU011015.doc
      - Kế hoạch Chương trình MTQGia 2011- 2015:
                   Bc_CTMTQG2011-2015(kehoach).docBc_CTMTQG2011-2015(kehoach).doc
                   Bc_CTMTQG2011-2015(kehoach).xlsBc_CTMTQG2011-2015(kehoach).xls
      - Kế hoạch Chương trình tam nông (phần chợ) 2012-2015:
                   Tenxa-cho-7.xlsTenxa-cho-7.xls
                   PL3-Tenxa-cho(cv-snn).xlsPL3-Tenxa-cho(cv-snn).xls     
2/ Đánh giá sơ bộ kết quả giữa nhiệm kỳ (2,5 năm phát triển CNTM: 2011- 2013)
      - Biểu chỉ tiêu kế hoạch:
                    4chitieu005_013.xls4chitieu005_013.xls
      - Báo cáo đánh giá kết quả 2,5 năm lĩnh vực CNTM:
                    KQ2namruoi011_6th013.pdfKQ2namruoi011_6th013.pdf
                    KQ2namruoi(Bsung).pdfKQ2namruoi(Bsung).pdf
                    GopY_KQ2namruoi(XKhau).docGYdieuchinh_KQ2namruoi(XKhau).doc
      - Báo cáo đánh giá kết quả 2,5 năm chương trình dịch vụ:
                    PTDVu_2 nam ruoi (6-2013).docPTDVu_2 nam ruoi (6-2013).doc
                    BAO CAO SO CONG THUONG NAM (2011-2012-6T2013).xlsSolieu_dichvu(2011-2012-6T2013).xls
                    Bieu 02-TMuc_BLE Nam 2013.xlsTMBLE_2013.xls
                    GDP-2011-2013.xlsGDP-2011-2013.xls       
3/ Đánh giá kết quả cuối nhiệm kỳ (5 năm phát triển CNTM Đồng Nai so kế hoạch xây dựng)
      - Biểu chỉ tiêu đánh giá:
      - Báo cáo kết quả 5 năm lĩnh vực CNTM so KH xây dựng:

 ​

Ngày đăng3/11/2013 8:10 AM
Tập tin đính kèm
TMBL04_013.xls    
TMUCCHUNG 20T10-2013.xls    
TMUCCHUNG 20T2-2013.xls    
XNKThang 206-2013.xls    
Copy 20of 20SliệuQI_013.xls    
BAO 20CAO 20SO 20CONG 20THUONG 20NAM 20(2011-2012-6T2013).xls    
T02_013.doc    
Copy 20of 20SliệuT10_013.xls    
TMUCCHUNG 20T9-2013.xls    
KH014(lan01_0108).doc    
CNTM9T_013(HC).doc    
Bieu_KH014_lap2207 20- 20Copy.xls    
SliệuT8_013 20- 20Copy.xls    
KHDVU011015.doc    
XNK_thang01_013.xls    
GopY_KQ2namruoi(XKhau).doc    
LoivanQI_013.doc    
PTDVu_2 20nam 20ruoi 20(6-2013).doc    
BCT10_013(HC).doc    
XNKThang 20 209-2013.xls    
XNK_T7.xls    
SliệuT6_6TH013 20- 20Copy.xls    
Bieu 2002-TMuc_BLE 20Nam 202013.xls    
XNKThang 20 2010-2013.xls    
KH20112015_T7010(ADanhHC).doc    
TMUCCHUNG 20T3-2013.xls    
Bieubáo 20cáo.xls    
CNTM_5T_013(HC).doc    
KQ2namruoi(Bsung).pdf    
BCT4_013.doc    
Copy 20of 20Slieu_Tonghop.xls    
GDP-2011-2013.xls    
Copy 20of 20SliệuT5_6TH_013(HC).xls    
Copy 20of 20SliệuT4_013.xls    
Bc_CTMTQG2011-2015(kehoach).xls    
KQ2namruoi011_6th013.pdf    
4chitieu005_013.xls    
Copy 20of 20T01_013(HC).xls    
TMUCCHUNG 20T6-2013.xls    
Sliệu9T_013(HC) 20- 20Copy.xls    
SliệuT7_013 20- 20Copy.xls    
TMUCCHUNG 20T8-2013.xls    
PL3-Tenxa-cho(cv-snn).xls    
Tenxa-cho-7.xls    
BCT7_013.doc    
XNKT8-2013.xls    
TMUCCHUNG 20T1-2013.xls    
TMUCCHUNG 20T7-2013.xls    
T01_013.doc    
XNK_T02-2013.xls    
XNK04_013.xls    
CNTM_6T_013(BCTU_BCT).pdf    
XNK_T5-2013.xls    
BCT8_013.pdf    
TMUCCHUNG 20T5-2013.xls    
Bc_CTMTQG2011-2015(kehoach).doc    
XNK_T3_013.xls    

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​