Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: 02513. 822232 hoặc 02518. 824824 bấm số nội bộ 132 (Mr.Đức) hoặc Yến: 02513. 822216
Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa Công bố Chính sách chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
Tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu.
 

​Căn cứ Nghị định số 105/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Qua tổng hợp danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh từ báo cáo của các địa phương, Sở Công Thương nhận thấy số lượng cơ sở thực hiện ký cam kết và được cấp giấy phép đạt tỷ lệ thấp (ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm bình quân toàn tỉnh chỉ đạt 33,1%; cấp giấy phép bình quân toàn tỉnh chỉ đạt 7,4%). 

Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu, chủ động ngăn chặn các sự cố do ngộ độc rượu gây ra, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố Long Khánh và Thành phố Biên Hòa phối hợp thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung theo đề nghị của Sở Công Thương tại văn bản số 5733/SCT-CN ngày 19/10/2021 về việc tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu – đính kèm.

2. Chỉ đạo phòng Kinh tế/ Kinh tế-Hạ tầng:

a) Triển khai vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nhỏ lẻ thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm

Tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nhỏ lẻ thực hiện ký cam kết theo quy định tại Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy định việc phân công phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019, đảm bảo 100% các cơ sở đều thực hiện ký cam kết theo quy định.

b) Tổ chức thực hiện cấp giấy phép đối với cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, cơ sở bán lẻ rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên; Triển khai và yêu cầu các thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5.5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5.5 độ thực hiện đăng ký với Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

c) Thống kê, rà soát, tổng hợp các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nhỏ lẻ trên địa bàn theo danh sách đính kèm, gửi về Sở Công Thương trong tháng 5/2022 để tổng hợp báo cáo.

3. Chỉ đạo UBND cấp xã:

Yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại thực hiện đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt cơ sở sản xuất.

Đính kèm phụ lục tại công văn: tăng cường quản lý ATTP rượu-Moc-So.pdf

- Văn bản số 5733/SCT-CN ngày 19/10/2021 của Sở Công Thương về việc tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu; FILE_20220412_143254_van ban về rượu.pdfFILE_20220412_143254_van ban về rượu.pdf

Trân trọng./.

Một cửa điện tử

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH).  
E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​