Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: 02513. 822232 hoặc 02518. 824824 bấm số nội bộ 132 (Mr.Đức) hoặc Yến: 02513. 822216
Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa Công bố Chính sách chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020;

Quý cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị là cơ sở có tên trong danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm ban hành theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, Quý cơ sở có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Cụ thể như sau:

1.     Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm báo cáo về tình hình Sử dụng năng lượng của năm 2021 trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương http://dataenergy.vn trước ngày 15 tháng 01 năm 2022.

Các đơn vị liên hệ về Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai để được cung cấp ID đăng nhập, thực hiện báo cáo trên trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn của Bộ Công Thương (mật khẩu truy cập mặc định của cơ sở là: abc123). Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm bảo mật ID và mật khẩu đăng nhập của cơ sở để thực hiện việc báo cáo theo quy định. Tài liệu hướng dẫn thực hiện các báo cáo được đăng tải trên trang điện tử http://dataenergy.vn (Mục Hỗ trợ/Hướng dẫn sử dụng)

2.     Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch Sử năm 2022Kết quả thực hiện Kế hoạch của năm 2021 về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở, đăng ký với Sở Công Thương trên trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn theo các mẫu ban hành kèm theo Phụ lục Thông tư số 25 trước ngày 30 tháng 4 năm 2022. Cơ sở có trách nhiệm trienr khai thực hiện đầy đủ Kế hoạch năm về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sau khi đã đăng ký về Sở Công Thương.

3.     Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch giai đoạn 05 nămKết quả thực hiện Kế hoạch của giai đoạn 05 năm trước liền kề về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở, đăng ký với Sở Công Thương trên trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn theo các mẫu ban hành kèm theo Phụ lục Thông tư số 25 trước ngày 30 tháng 4 năm 2022 (áp dụng đối với các cơ sở chưa xây dựng hoặc đến thời hạn xây dựng lại). Cơ sở có trách nhiệm triển khai thực hiện đầy đủ Kế hoạch 05 năm về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sau khi đã đăng ký về Sở Công Thương.

4.     Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm xây dựng Mô hình quản lý năng lượng theo Điều 8, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ và báo cáo Sở Công Thương trong báo cáo thực hiện Kế hoạch hàng năm trên trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn. Mô hình quản lý năng lượng được thực hiện theo các nội dung chính sau đây:

-   Công bố mục tiêu, chính sách về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở.

-   Xây dựng kế hoạch hàng năm và 05 năm về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở; Xây dựng và thực hiện các biện pháp, giải pháp về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo mục tiêu, chính sách đã lập; Quy định chế độ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân liên quan việc thực hiện các kế hoạch tại cơ sở.

-   Có mạng lưới và người Quản lý năng lượng theo tiêu chí quy định tại Khoản 1, Điều 35, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; có chứng chỉ Quản lý năng lượng do Bộ Công Thương cấp.

-   Thường xuyên kiểm tra, theo dõi nhu cầu sử dụng năng lượng của phương tiện, thiết bị trên toàn bộ dây chuyền sản xuất, tình hình lắp đặt mới, cải tạo, sửa chữa thiết bị sử dụng năng lượng tại cơ sở.

-   Thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng; Đề xuất và lựa chọn thực hiện các giải pháp và áp dụng công nghệ, đảm bảo đạt được các mục tiêu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các ngành công nghiệp.

-   Có kế hoạch định kỳ đào tạo, tập huấn người lao động về về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

-   Có chế độ thưởng, phạt nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở.

5.     Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm thực hiện Báo cáo kiểm toán năng lượng bắt buộc 03 năm/lần. Báo cáo kiểm toán năng lượng gửi về Sở Công Thương trong thời gian 30 ngày, sau khi thực hiện Kiểm toán năng lượng. 

6.     Đối với các cơ sở lần đầu là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 09/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ sở có trách nhiệm xây dựng, áp dụng Mô hình quản lý năng lượng, thực hiện Kiểm toán năng lượng và báo cáo về Sở Công Thương trước ngày 09 tháng 11 năm 2022 (thời gian thực hiện 01 năm kể từ ngày ban hành Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 09/11/2021)

7.     Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là Doanh nghiệp sản xuất phải thực hiện tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm theo quy định tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2021 – 2025.

Đề nghị Quý Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm lưu ý thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo đúng các thời hạn quy định của từng mục nêu trên. Sở Công Thương sẽ áp dụng Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở không thực hiện theo quy định.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ về Phòng Kỹ thuật và Quản lý năng lượng - Sở Công Thương Đồng Nai, số điện thoại: 02513 824 962.​

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH).  
E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​