Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: 02513. 822232 hoặc 02518. 824824 bấm số nội bộ 132 (Mr.Đức) hoặc Yến: 02513. 822216
Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa Công bố Chính sách chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
Thực hiện Quyết định 1659/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó phân công nhiệm vụ các sở, ngành, đơn vị nhiệm vụ cụ thể như sau:

a)    Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan cung cấp thông tin để xử lý
các vụ việc phòng vệ thương mại có liên quan đến sản phẩm, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương triển khai các nội dung
của Đề án; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện;
- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương triển khai các hoạt động
bồi dưỡng kiến thức phòng vệ thương mại cho đội ngũ cán bộ làm công việc có liên quan đến lĩnh vực phòng vệ thương mại, doanh nghiệp, hội/hiệp hội trên địa bàn tỉnh;

- Lồng ghép các nội dung về phòng vệ thương mại vào kế hoạch phát triển
các ngành sản xuất trong nước có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Cân đối, bố trí dự toán thực hiện nội dung của Đề án.

- Tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các sở, ngành, đơn vị về lĩnh vực
phòng vệ thương mại, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý.
b) Sở Tài chính

- Phối hợp Sở Công Thương cân đối, bố trí dự toán thực hiện nội dung
của Đề án theo quy định;

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong các vụ việc phòng vệ thương
mại.
c) Sở Ngoại vụ

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại
nước ngoài tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Đồng Nai kết nối thông tin và tăng
cường hiệu quả hợp tác về lĩnh vực thương mại giữa tỉnh Đồng Nai và các địa
phương nước ngoài.

- Thu thập thông tin về các nội dung: Các chương trình trợ cấp, hỗ trợ sản
xuất trong nước mà các đối tác thương mại đang áp dụng trong quá trình thực thi các hiệp định thương mại tự do; hàng hóa có dấu hiệu được trợ cấp hoặc bán phá giá được xuất khẩu sang Việt Nam.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai các hoạt động tăng
cường hợp tác quốc tế về phòng vệ thương mại.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
khi có yêu cầu:

+ Xây dựng tài liệu về các chương trình, chính sách thuộc phạm vi chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có nguy cơ bị nước ngoài điều tra phòng
vệ thương mại;

+ Xây dựng tiêu chí xác định các ngành nông nghiệp của Việt Nam cần
ưu tiên nâng cao năng lực phòng vệ thương mại khi thực thi các hiệp định
thương mại tự do và xây dựng cơ sở dữ liệu về các ngành này.
- Lồng ghép nội dung về phòng vệ thương mại vào chiến lược, kế hoạch
phát triển các ngành sản xuất nông nghiệp trọng điểm để tăng cường khả năng
áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại nhằm bảo vệ sản xuất trong nước;
- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong các vụ việc phòng vệ thương
mại.
đ) Các Sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi
trường, Ngân hàng nhà nước Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Cục
Thuế tỉnh

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khi có yêu cầu trong việc xây
dựng tài liệu về các chương trình, chính sách thuộc phạm vi chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn của mình có nguy cơ bị nước ngoài điều tra phòng vệ thương mại;
- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong các vụ việc phòng vệ thương
mại.
e) Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo,
định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền phổ biến, nâng
cao kiến thức về phòng vệ thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp và các tổ
chức, cá nhân liên quan.

g) Cục Hải quan tỉnh

- Thực hiện các yêu cầu theo kế hoạch của Bộ Tài chính; Tổng cục Hải
quan xây dựng các nội dung có liên quan:

+ Xây dựng hệ thống chỉ tiêu, phạm vi thông tin, dữ liệu và thực hiện kết
nối, trao đổi thông tin dữ liệu hải quan và dữ liệu về phòng vệ thương mại đối
với hàng hóa xuất nhập khẩu có liên quan đến biện pháp phòng vệ thương mại;
+ Xây dựng cơ chế cho phép các ngành sản xuất trong nước tiếp cận dữ
liệu Hải quan không định danh tuân thủ theo quy định pháp luật;
- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong các vụ việc phòng vệ thương
mại.
h) Hội/ Hiệp hội ngành nghề trên địa bàn tỉnh

Tuyên truyền, phổ biến thông tin, kiến thức về phòng vệ thương mại cho
doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp thuộc các sản xuất cần được tăng cường năng lực phòng vệ thương mại trong quá trình thực thi các hiệp định thương mại tự do.

Ngọc Tuyết

 

 

fcongbo

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương



 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH).  
E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​