Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: 02513. 822232 hoặc 02518. 824824 bấm số nội bộ 132 (Mr.Đức) hoặc Yến: 02513. 822216
Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa Công bố Chính sách chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
Lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Căn cứ vào điểm b khoản 4 Điều 19 Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ giao UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn phù hợp với tình hình địa phương theo quy định của pháp luật.

Được sự chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1180/UBND-KTN ngày 01/02/2021 về việc xây dựng Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành và các tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định. Để đảm bảo thực hiện đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương đề nghị các sở, ban, ngành, các địa phương và các doanh nghiệp góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế (đính kèm) nhằm thay thế Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nội dung về cơ bản vẫn theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai. Để thuận tiện trong quá trình áp dụng và phù hợp với điều kiện thực tiễn, Sở Công Thương đã dự thảo sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

-  Điều chỉnh bổ  sung khoản 3, khoản 4 Điều 7 Quy định về quản lý, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. Nội dung bổ sung là quy định về kho chứa vật liệu nổ công nghiệp tại kho chứa vật liệu nổ công nghiệp.điều chỉnh

- Điều chỉnh bổ sung tại khoản 6 Điều 14 Các quy định chi tiết về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Nội dung điều chỉnh về danh mục thuốc nổ được phép sử dụng; điều chỉnh về thời gian nổ mìn, bổ sung thời gian nổ mìn trong việc thi công công trình; điều chỉnh về thời gian vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

- Và điều chỉnh một số nội dung viện dẫn theo QCVN 01:2019/BCT được ban hành Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21 tháng 11 năm 2019 (trước đây theo QCVN 02: 2008/BCT).

Trong dự thảo Quy chế có quy định trách nhiệm của UBND cấp xã phù hợp với yêu cầu tại khoản 6 Điều 73 Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại địa phương. Do đó, đề nghị UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức lấy ý kiến đối với UBND cấp xã.

Rất mong các đơn vị phối hợp kịp thời, chặt chẽ và gửi văn bản góp ý về Sở Công Thương Đồng Nai, số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trước ngày 31/3/2021 để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh. Sau ngày 31/3/2021, các sở, ban, ngành, các địa phương và các doanh nghiệp không có văn bản góp ý xem như thống nhất dự thảo Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.​

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH).  
E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​