Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”**** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
Công đoàn: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Chiều 13.3, Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu dự và quán triệt Nghị quyết.

Về phía lãnh đạo CĐ DKVN có đồng chí Nghiêm Thùy Lan – Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch CĐ DKVN; đồng chí Nguyễn Mạnh Kha – Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Phó Chủ tịch CĐ DKVN; đồng chí Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch CĐ DKVN.

CĐ DKVN thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong tình hình mới

​Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII thống nhất mục tiêu của nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, tạo động lực phát huy tiềm năng, trí tuệ, bồi đắp phát triển văn hóa Dầu khí.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Quyết liệt đưa nghị quyết Công đoàn các cấp vào thực tiễn
Đồng chí Nghiêm Thuỳ Lan – Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nghiêm Thuỳ Lan – Chủ tịch CĐ DKVN cho biết, Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 30 điểm cầu của các công đoàn cơ sở trực thuộc và hàng nghìn người lao động Dầu khí nhằm giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ công đoàn các cấp nắm vững về nội dung cơ bản, cốt lõi trong các văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và văn kiện Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Từ đó, tổ chức chỉ đạo, tham mưu, triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết vào thực tiễn hoạt động.

Đồng chí Nghiêm Thuỳ Lan nhấn mạnh, Nghị Quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam XIII đã thông qua các mục tiêu: Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn các cấp vững mạnh; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ); xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt.

Sau khi triển khai việc thực hiện Nghị quyết, CĐ DKVN đã từng bước đặt nền móng cho chỉ tiêu hằng năm và chỉ tiêu nhiệm kỳ. Những thành quả đó hứa hẹn cho việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống đạt nhiều thành tựu.

Nghị quyết phải được thể hiện bằng chương trình hành động cụ thể

Sau Đại hội, CĐ DKVN đã xây dựng Chương trình hành động một cách cụ thể, chi tiết. Mục đích là để cụ thể hoá định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành các chương trình, kế hoạch chuyên đề thực hiện trong toàn khoá; tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống tổ chức Công đoàn toàn ngành.

Xây dựng chương trình hành động là cách làm truyền thống đã chứng minh được những hiệu quả thiết thực trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Tuy là truyền thống nhưng lại rất cần thiết để biến Nghị quyết thành những chương trình phù hợp với bối cảnh cụ thể.

Nói cách khác, chương trình hành động như là phương pháp, thao tác để gắn từng khía cạnh của Nghị quyết với thực tiễn cuộc sống không ngừng biến đổi. Tầm quan trọng của chương trình hành động là ở chỗ: Dù Nghị quyết đúng và hay đến mấy nếu không được cụ thể hóa thì chỉ nằm trên bàn giấy.

Bằng sự công phu, tỉ mỉ, CĐ DKVN đặt ra yêu cầu nội dung hành động trọng tâm, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đề ra; phương thức hoạt động của các cấp công đoàn tập trung hướng về cơ sở, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Quyết liệt đưa nghị quyết Công đoàn các cấp vào thực tiễn
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu

Truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng ngành Dầu khí, CĐ DKVN đó là tập trung cân đối các nguồn lực, nhất là nguồn lực về tài chính để triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đảm bảo tiến độ, thiết thực, hiệu quả, có sức lan toả và đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và NLĐ.

Điểm nổi bật, mang tính đổi mới và sáng tạo trên nền tảng truyền thống của chương trình hành động Nghị quyết là phân công cụ thể chủ thể thực hiện. Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Công đoàn Dầu khí lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Để Nghị quyết lan tỏa đến từng đoàn viên, người lao động

Để thực hiện được các mục tiêu tổng quát, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII đề ra 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và đề ra 05 Chương trình trọng tâm, cụ thể để thực hiện được 03 Khâu đột phá, Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam chứng tỏ cho sự quyết liệt, huy động tổng lực trí tuệ của các cấp công đoàn để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Quyết liệt đưa nghị quyết Công đoàn các cấp vào thực tiễn
Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch CĐ DKVN cho biết, sau khi xây dựng và ban hành Chương trình hành động, CĐ DKVN đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội với mục đích triển khai Nghị quyết một cách thông suốt tới các cấp công đoàn.

Với đặc thù đoàn viên, NLĐ chủ yếu là công nhân lao động trực tiếp, CĐ DKVN đã triển khai những giải pháp để khích lệ đoàn viên tham gia như: tổ chức phát động các phong trào thi đua đến từng cơ sở, có hướng dẫn cụ thể để khuyến khích các đoàn viên, NLĐ tham gia...

Về kế hoạch thực hiện 3 khâu đột phá

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 nêu kế hoạch thực hiện 3 khâu đột phá, bao gồm: Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; Tập trung nguồn lực thực hiện chăm lo, nâng cao phúc lợi, lợi ích của đoàn viên, người lao động, nhất là nguồn lực tài chính; Đổi mới phương thức hoạt động và công tác chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

3 khâu đột phá đã thể hiện một cách rõ nét vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ Dầu khí. Bên cạnh đó, các khâu đột phá cho thấy tính cấp bách trong đổi mới hoạt động công đoàn thích ứng với bối cảnh mới, tầm quan trọng của chuyển đổi số và tính quyết định của việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Quyết liệt đưa nghị quyết Công đoàn các cấp vào thực tiễn
Các điểm cầu tham dự Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha chia sẻ: “Việc xác định một trong 3 khâu đột phá là xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp cho thấy nguyên lý: cái gốc vẫn là con người. Đội ngũ cán bộ công đoàn có chuyên nghiệp, nhiều cách làm hay, sáng tạo mới được phát huy trong triển khai và thực hiện nghị quyết.

Chú trọng phát triển đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở - những người sẽ trực tiếp truyền đạt nghị quyết là chiến lược ưu việt và phù hợp với thực tiễn. Khi chủ tịch công đoàn cơ sở có tâm huyết, trách nhiệm, hiểu sâu sắc các chủ trương, mục tiêu, giải pháp và nắm vững tình hình thực tiễn của đơn vị mình thì sẽ thuyết phục được đoàn viên, thu phục được NLĐ. Nhất là trong bối cảnh công nhận sự xuất hiện của tổ chức đại diện NLĐ ở cơ sở hoạt động song song tổ chức Công đoàn Việt Nam”.

Việc tập trung trí tuệ thực hiện nhiều phương thức tổ chức, triển khai các hoạt động thực hiện Nghị quyết Đại hội cho thấy tinh thần quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, làm chỗ dựa tin cậy của NLĐ ở các cấp CĐ DKVN.

Quá trình đó cũng chứng minh cho mối liên hệ rất biện chứng, mang tính quy luật giữa lý luận và thực tiễn: một nghị quyết đúng đắn là khi xây dựng đã bám sát thực tiễn, đưa cuộc sống vào nghị quyết và khi triển khai, điều cơ bản nhất là làm cách nào để đưa nhanh nghị quyết trở lại cuộc sống.

Bởi vì, suy cho cùng, mọi chủ trương, chính sách, chương trình hành động thì mục đích cuối cùng là góp phần cải tạo hoàn cảnh, giúp cho kinh tế - xã hội phát triển, đời sống của NLĐ ngày càng được nâng cao, gắn bó với tổ chức công đoàn.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Quyết liệt đưa nghị quyết Công đoàn các cấp vào thực tiễn
Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch CĐ DKVN đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm, nghiên cứu nội dung của Nghị quyết một cách sâu sắc và hiệu quả; xây dựng các chương trình hành động bài bản.

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​