Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”**** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Công Thương Đồng Nai năm 2023

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh về Ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Đồng Nai năm 2023, Sở Công Thương xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện đồng bộ các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước của cán bộ công chức, viên chức. Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tài chính, tài sản, đầu tư thuộc ngành công thương. Đồng thời, góp phần tạo nguồn lực để khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai và biến đổi khí hậu, đồng thời, tiếp tục phục hồi và phát triển công nghiệp – thương mại trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, nhà nước và tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển công nghiệp – thương mại của ngành công thương năm 2023 và chương trình hành động số 7445/CTHĐ-SCT ngày 31/12/2021 về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Sở Công Thương giai đoạn 2021-2025, là nhiệm vụ chung của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

b) Hướng dẫn đầy đủ, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh bổ sung các tiêu chuẩn định mức về chi tiêu, xây dựng các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan đơn vị, bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng yếu của ngành công thương. Xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành công thương có nội dung phù hợp với thực tiễn, phạm vi, lĩnh vực quản lý.

3. Nhiệm vụ trọng tâm

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nảm 2023 tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a) Chống lãng phí trong quản lý kinh phí chi thường xuyên và không thường xuyên của ngân sách nhà nước.

b) Chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công.

c) Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

​​Chi tiết nội dung chương trình: CHUONG TRINH HANH DONG TIET KIEM CHONG LANG PHI 2023.pdfCHUONG TRINH HANH DONG TIET KIEM CHONG LANG PHI 2023.pdf

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​