Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 **** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Công Thương Đồng Nai năm 2024
 

Căn cứ Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 của UBND tỉnh về Ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Đồng Nai năm 2024, Sở Công Thương xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024.

Mục tiêu

Tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện đồng bộ các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước của cán bộ công chức, viên chức. Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tài chính, tài sản, đầu tư thuộc ngành công thương. Đồng thời, góp phần tạo nguồn lực để khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai và biến đổi khí hậu, góp phần tiếp tục phục hồi và phát triển công nghiệp – thương mại trên địa bàn tỉnh.​

Trong đó, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động tại các phòng, đơn vị thuộc sở trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Các phòng, đơn vị thường xuyên tổ chức học tập quán triệt đầy đủ, kịp thời Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, công chức, người lao động nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức, biểu dương những hành động, việc làm cụ thể tạo chuyển biến tích cực trong lề lối làm việc, cải cách hành chỉnh và ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị.

- Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị và Ban Thanh tra nhân dân, kịp thời phát hiện vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Tăng cường công tác tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực thực hành tiết kiệm, lãng phí

a) Trong quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước

- Thủ trưởng các đơn vị quản lý chặt chẽ chi tiêu ngân sách nhà nước, nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên đặc biệt tiết kiệm chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hạn chế tối đa chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tổng kết, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài tỉnh.

- Tập trung điều hành, quản lý chi trong phạm vi dự toán đựợc giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; thực hiện triệt để tiết kiệm toàn diện trên các nội dung chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

- Trung tâm Xúc tiến thương mại, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đưa các chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí vào quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đảm bảo tiết kiệm theo đúng quy định để làm căn cứ xác định kêt quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị.

b) Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên

Giao phòng Kỹ thuật và Quản lý Năng lượng chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố Biên Hòa, Long Khánh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc sử dụng điện năng để kịp thời phát hiện và sửa chữa để tránh thất thoát. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, người dân về ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí điện năng trong sản xuất và tiêu dùng.

c) Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

- Các phòng chuyên môn của Sở thực hiện nghiêm túc việc tiêp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngành Công Thương. Công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của ngành công thương. Đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm tinh thần phục vụ nhân dân.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc. Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ các thủ tục rườm rà, gây phiền hà cho cá nhân và tổ chức.

d) Thực hiện kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, công khai, giám sát thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tập trung tổ chức kiểm tra thực hiện đúng các chế độ quy định và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kịp thời xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, công bố công khai đối với đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm, gây lãng phí và biện pháp xử lý các hành vi vi phạm.

- Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên tự kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị.

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​