Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 **** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 của Sở Công Thương Đồng Na

Ngày 16/02/2024, ​Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 810/KH-SCT về rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 của Sở Công Thương Đồng Nai. Nội dung cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH

Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 của Sở Công Thương Đồng Nai

 


Căn cứ Quy định số 10-QĐ/TU ngày 05/4/2022 của Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành Quy định về công tác quy hoạch cán bộ;

Căn cứ Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 15/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ;

Căn cứ Quy định số 22-QĐ/TU ngày 15/03/2023 của Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp của Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Công Thương ngày 22/01/2024;

Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Dựa trên kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ công vụ hàng năm; xét phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và trình độ chuyên môn của từng cán bộ công chức, viên chức đã được quy hoạch để giữ lại những cá nhân có đủ tiêu chuẩn có động cơ phấn đấu tốt và kiên quyết đưa ra khỏi danh sách quy hoạch những cá nhân yếu kém, lười phấn đấu hoặc quá hạn tuổi, hoặc các trường hợp đã chuyển công tác hoặc nghỉ việc.

- Xem xét những công chức, viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh quy hoạch, có phẩm chất đạo đức tốt, năng động trong công việc và có triển vọng phát triển để bổ sung, đưa vào quy hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát, thực hiện bổ sung và đưa ra khỏi danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Trình tự thực hiện căn cứ theo Quy định số 10-QĐ/TU ngày 05/4/2022; Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 15/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai. Cụ thể:

STT

Nội dung

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Có văn bản đề nghị các phòng, đơn vị rà soát

Văn phòng Sở

Tháng 2

 

2

Các phòng, đơn vị rà soát, đề xuất danh sách.

Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Tháng 3

 

3

Văn phòng rà soát, tổng hợp, đánh giá và dự kiến phương án bổ sung quy hoạch và đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch

Văn phòng Sở

Tháng 3

 

4

Tập thể lãnh đạo xem xét, cho ý kiến đối với phương án bổ sung quy hoạch và đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch

Ban Lãnh đạo Sở

Tháng 3

Bước 1

5

Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt và Ban Lãnh đạo Sở về danh sách nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch

Cán bộ chủ chốt

Ban Lãnh đạo Sở

Tháng 3

Bước 2

6

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng về lấy ý kiến danh sách nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch

Tập thể lãnh đạo + Cấp ủy cùng cấp + Trưởng các phòng, các đơn vị thuộc Sở

Tháng 3

Bước 3

7

Hội nghị tập thể lãnh đạo thảo luận và bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự đưa vào danh sách đề nghị xác nhận bổ sung quy hoạch (đối với chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) và đưa vào danh sách bổ sung quy hoạch đối với chức danh Trưởng, phó cấp phòng và tương đương thuộc Sở.

Ban Lãnh đạo Sở

Tháng 3 

Bước 4

8

Xin ý kiến Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc kết luận tiêu chuẩn chính trị

Văn phòng Sở

Tháng 3

 

9

Ban hành quyết định xác nhận quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030

Văn phòng Sở

Sau khi có Thông báo Kết luận của ĐUK

 

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- Giao Văn phòng Sở tổng hợp danh sách rà soát quy hoạch của các phòng, đơn vị. Tổ chức thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch theo quy định. Sau khi có kết quả kết luận về tiêu chuẩn chính trị của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, tham mưu Giám đốc Sở ban hành quyết định công nhận quy hoạch chức danh Trưởng, phó cấp phòng và tương đương thuộc Sở nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

- Đối với quy hoạch lãnh đạo Sở, hoàn chỉnh hồ sơ trình Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét thẩm định, phê duyệt các trường hợp bổ sung quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 của Sở Công Thương./.


Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​