Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”**** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Đảng viên 06 tháng đầu năm 2023

​Thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều ngày 17/7/2023, Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị Đảng viên 06 tháng đầu năm 2023. Tham dự Hội nghị có đ/c Trương Thị Mỹ Dung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đ/c Nguyễn Trí Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đ/c Thái Thanh Phong, UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, cùng toàn thể Đảng viên của Sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn như tình hình chính trị trên thế giới, lạm phát, giá cả vật tư hàng hóa, nhiên liệu, vật liệu vẫn ở mức cao… từ đó đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, đơn hàng sản xuất bị sụt giảm mạnh, tình trạng thiếu việc làm diễn ra khá phổ biến ở các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có đông công nhân (chỉ số sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2023 ước giảm 7,38% so cùng kỳ), ngoài ra việc tăng giá điện từ ngày 4/5/2023 cũng đã tạo thêm áp lực về chi phí cho các doanh nghiệp.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 ước tăng 3,01% so cùng kỳ (KH 2023 tăng 7,5-8%). Trong đó: ngành chế biến, chế tạo tăng 3,3%; ngành công nghiệp khai khoáng tăng 4,02%; sản xuất và phân phối điện giảm 2,6%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3%. Có 23/27 ngành công nghiệp cấp II có chỉ số tăng, tuy nhiên mức tăng thấp.

- Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 10,46 tỷ USD, giảm 18,99% so cùng kỳ (KH 2023 tăng 8-8,5%). Trong đó: kinh tế nhà nước ước đạt 81,95 triệu USD, giảm 22,82%; kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 928,54 triệu USD, giảm 14,06%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 9,45 tỷ USD, giảm 20,54%.

Phần lớn các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh có kim ngạch xuất khẩu giảm, một số ngành có mức giảm sâu như sản phẩm gỗ -41,5%, hàng dệt may -18,99%, giày dép các loại -19,73%, máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng -17,05%, phương tiện vận tải và phụ tùng -11,03%, xơ, sợi dệt các loại -28,85%, sản phẩm từ chất dẻo -33,06%, sản phẩm từ sắt thép -23,83%.

Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 7,8 tỷ USD, giảm 22,87% so cùng kỳ. Do các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu đơn hàng bị sụt giảm, dẫn tới nhập khẩu nguyên liệu sản xuất giảm so cùng kỳ như chất dẻo nguyên liệu -30,39%; gỗ và sản phẩm từ gỗ -45,99%; xơ, sợi dệt các loại -28,3%; vải các loại -23,91%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày -30,33%; sắt thép các loại -33,08%...

Cán cân thương mại 6 tháng đầu năm 2023 dự ước xuất siêu 2,65 tỷ USD, bình quân mỗi tháng xuất siêu khoảng 442,7 triệu USD.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 127,33 ngàn tỷ đồng, tăng 14,29% so cùng kỳ (KH 2023 tăng 9-10%). Trong đó: Ngành thương mại bán lẻ ước đạt 92,87 ngàn tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 72,94%), tăng 11,38%; ngành khách sạn, nhà hàng ước đạt 12,28 ngàn tỷ đồng (chiếm 9,65%), tăng 22,96%; ngành du lịch lữ hành ước đạt 33,2 tỷ đồng (chiếm 0,03%), tăng 333,15%; ngành dịch vụ khác ước đạt 22,13 ngàn tỷ đồng (chiếm 17,39%), tăng 22,85%.​

Mặc dù kinh tế đang gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận của kinh tế tỉnh Đồng Nai như cán cân thương mại duy trì xuất siêu cao (khoảng 2,65 tỷ USD), tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ duy trì mức tăng trưởng khá cao 14,29%.

Đảng ủy Sở đã chỉ đạo chính quyền tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Trong 6 tháng đầu năm, ngành Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 08 kế hoạch, 05 quyết định về các lĩnh vực quản lý của ngành và kịp thời xây dựng, ban hành đầy đủ các kế hoạch nhiệm vụ trong năm 2023 để làm cơ sở triển khai thực hiện.​

Về công tác đảng: Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị Đảng viên Đảng bộ Sở Công Thương năm 2022; ban hành Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng ủy Sở Công Thương về một số mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội công đoàn Sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 và kịp thời ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chấp hành Công đoàn. Chỉ đạo bộ phận công đoàn cơ sở chuẩn bị kịp thời các phần quà tết trao cho người lao động. Đảng viên và CBCC-VC thực hiện đón tết an toàn, vui tươi, tiết kiệm theo đúng tinh thần chỉ đạo. Đã chỉ đạo các Chi bộ thực hiện sinh hoạt chi bộ theo đúng quy trình quy định: cấp ủy họp trước thông qua các nội dung sinh hoạt chi bộ và phân công từng đ/c trong cấp ủy chuẩn bị nội dung tổ chức sinh hoạt. Đã chỉ đạo các Chi bộ xây dựng và đăng ký kế hoạch sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt được xác định là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Chi bộ và của ngành công thương.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Ngành Công Thương Đồng Nai triển khai kế hoạch phát triển ngành năm 2023 trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đã tác động ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của tỉnh.  Trong 06 tháng cuối năm 2023, nhằm đạt được mục tiêu ngành đã đề ra, Đảng ủy đã đề ra những giải pháp cụ thể như:

1. Bám sát các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai thực hiện.Tiến hành rà soát các nội dung cấp trên đã chỉ đạo, đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. Xác định chỉ ra những nội dung còn tồn tại, hạn chế, và nguyên nhân để có giải pháp khắc phục cụ thể.

2. Đối với công tác lãnh đạo tư tưởng: Kịp thời triển khai các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên đến từng CBCC để nắm chủ trương, đường lối của đảng để thực hiện đúng đường lối của Đảng, tránh trường hợp nhận thức lệch lạc về chủ trương của Đảng.

3. Đối với công tác tổ chức cán bộ: Tạo mọi điều kiện để CBCC được tham gia các lớp kỹ năng, chương trình tập huấn, đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn và chính trị.

4. Thường xuyên đôn đốc các Đảng viên hướng dẫn quần chúng phát triển đảng thực hiện đầy đủ các hồ sơ, quy trình để phát triển đảng viên.

5. Đẩy mạnh công tác tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”..., xây dựng nội bộ đảng trong sạch, vững mạnh; chủ động, kịp thời cung cấp định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên. Có giải pháp việc làm cụ thể để xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để từng bước hoàn thiện các Chi bộ và Đảng bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra.​

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

9b98fcfea44674182d57.jpg
Quang cảnh hội nghị.

2ddbad6411d4c18a98c5.jpg

Đ/c Nguyễn Trí Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở triển khai một số nội dung chỉ đạo của Đảng cấp trên.

91fd0184533c8362da2d.jpg

Hình ảnh: Toàn thể Đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

 

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​