Thứ 6 - 26/02/2016

Ban giám đốc

 GIÁM ĐỐC SỞ 

Họ và tên: Dương Minh Dũng

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Ðiện thoại cơ quan: 0251.323317

Di động: 0913756936

Email: dungdm.ct@dongnai.gov.vn​​​  

          dmdung127@gmail.com

GD-Duong Minh Dung.jpg 
           a) Trách nhiệm.

- Chỉ đạo tổ chức điều hành hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh Đồng Nai giao và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thương về hoạt động của Sở.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác: Tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng; kỷ luật; cải cách hành chính; chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công việc của Sở; triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về kế hoạch, chương trình, đề án, quy hoạch của ngành; quản lý tài chính, tài sản; chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành công nghiệp, thương mại trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; Chỉ đạo công tác pháp chế của Sở.

- Trực tiếp giải quyết một số việc đã giao cho Phó Giám đốc nhưng thấy cần thiết vì nội dung vấn đề cấp bách hoặc đặc biệt quan trọng; những việc liên quan đến nhiều Phó Giám đốc nhưng các Phó Giám đốc có ý kiến khác nhau.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động:

+ Văn Phòng;

+ Phòng Kế hoạch Tài chính - Tổng hợp;

+ Thanh tra Sở;

b) Được quyền ký: Tất cả các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Sở Công Thương.

c) Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh (thực hiện theo bảng phân công).

d) Thực hiện ủy quyền.

- Khi Giám đốc đi công tác thời gian dài, sẽ ủy quyền điều hành toàn bộ hoạt động của Sở cho Phó Giám đốc Lê Văn Lộc, sau đó Phó Giám đốc được ủy quyền báo cáo Giám đốc biết tình hình hoạt động của Sở trong thời gian được uỷ quyền.

           - Trường hợp Giám đốc và Phó Giám đốc được ủy quyền vắng mặt cùng một lúc do công tác, Giám đốc sẽ ủy quyền cho Phó Giám ​đốc Thái Thanh Phong hoặc Phó Giám đốc Nguyễn Trí Phương thực hiện quyền điều hành Sở Công Thương.​ 
PHÓ GIÁM ĐỐC​​ ​
Họ và tên: Thái Thanh Phong

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện

Ðiện thoại cơ quan: 0251. 3941926

Di động: 0913746810

Email: phongtt@dongnai.gov.vn​

PGD-Thai Thanh Phong.jpg 

a) Trách nhiệm.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về điện lực, bao gồm: quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, triển khai giá bán điện, xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện, kế hoạch cung cấp điện, chương trình đầu tư điện nông thôn, phát triển hạ tầng lưới điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giám sát các đơn vị hoạt động tư vấn điện lực, kinh doanh mua bán điện trên địa bàn; Phát triển ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tại; kiến nghị về cơ chế chính sách của nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển các ngành năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh; Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Tư vấn Công nghiệp Đồng Nai và Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động:

+ Phòng Quản lý Năng lượng;

+ Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai;

+ Trung tâm Tư vấn Công nghiệp Đồng Nai.

b) Được quyền ký.

- Thẩm định trình UBND tỉnh ký giấy phép hoạt động điện lực;

- Thẩm định thiết kế cơ sở chuyên ngành điện.

           c) Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh (thực hiện theo bảng phân công).​​​​ ​
PHÓ GIÁM ĐỐC​​ ​

​Họ và tên: Lê Văn Lộc

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện

Ðiện thoại cơ quan: 0251.3843638

Di động: 0913701808

Email: loclv@dongnai.gov.vn

PGD-Le Van Loc.jpg

a) Trách nhiệm.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại trên các lĩnh vực: Lưu thông, bảo đảm cung cầu hàng hóa trên địa bàn; quản lý xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện và hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; chỉ đạo và theo dõi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khối thương mại; Chỉ đạo phát triển hạ tầng thương mại nông thôn và phát triển hệ thống phân phối như: Hệ thống xăng dầu, phát triển trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống; Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Chi cục Quản lý Thị trường.

- Trưởng ban ISO.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động:

+ Phòng Quản lý Thương mại;

+ Chi cục Quản lý Thị trường Đồng Nai.

b) Được quyền ký.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, LPG (gas);

- Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá;

- Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu;

- Giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp;

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm, khuyến mại;

- Giấy chứng nhận tập huấn về lĩnh vực thương mại;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm;

- Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

c) Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh (thực hiện theo bảng phân công).​​

​​​ ​PHÓ G​IÁM ĐỐC​​ ​

Họ và tên: Nguyễn Trí Phương

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD

Ðiện thoại cơ quan: 0251.3823317

Di động: 0918.308.333

Email: phuongnt@dongnai.gov.vn

PGD-NguyenTri Phuong.jpg

a) Trách nhiệm:

- Trực công nghiệp thực phẩm, công nghiệp cơ khí luyện kim, các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao và các ngành công nghiệp chế biến khác, quản lý nhà nước về cụm - điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực công nghiệp ở địa phương. Công tác quản lý nhà nước về: Cơ khí; luyện kim; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; bảo vệ môi trường và quản lý an toàn trong ngành công thương; phát triển ngành công nghiệp môi trường; triển khai chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; Phụ trách chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Khuyến công Đồng Nai.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động

+ Phòng Quản lý Công nghiệp;

+ Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường;

+ Trung tâm Khuyến công Đồng Nai.

b) Được quyền ký:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rượu;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh nguyên liệu thuốc lá;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng thuốc lá;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm;

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

- Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Thẩm định thiết kế mỏ;

- Thẩm định thiết kế chuyên ngành về luyện kim, hóa chất, các nội dung về môi trường trong ngành công thương;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện chiết nạp LPG, LNG, CNG vào bồn, vào ôtô, vào chai;

- Giấy xác nhận biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; khai báo hóa chất; công bố hợp quy phân bón;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, SXKD hóa chất thuộc danh mục SXKD có điều kiện trong ngành công nghiệp;

- Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất;

- Giấy chứng nhận huấn luyện lĩnh vực kỹ thuật an toàn công nghiệp.

c) Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh (thực hiện theo bảng phân công).​

 
Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Minh Dũng - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.3823317 . Fax: 0251.3823319 . E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​