Thứ 6 - 26/02/2016
Hỏi đáp về thủ tục Hồ sơ thông báo chương trình Khuyến mãi LH: Yến: 02513. 822216
Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”**** **** Sở Công Thương Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh       Đề phòng thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa **** Công bố Chính sách chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương: “CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO - ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”

Nội dung chuyên đề

Tiêu đề:NĂM 2019
Nội dung

I/ Thống kê Công nghiệp hàng tháng: 

Tháng 12, cả năm

       - Biểu Chỉ số SXCN: 
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng:

Tháng 11

       - Biểu Chỉ số SXCN: 
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng:

Tháng 10

       - Biểu Chỉ số SXCN: 
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng:

Tháng 9 & 9 tháng

       - Biểu Chỉ số SXCN: 
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng:

Tháng 8

       - Biểu Chỉ số SXCN: 
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng:

Tháng 7

       - Biểu Chỉ số SXCN: 
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng:

Tháng 6 & 6 tháng

       - Biểu Chỉ số SXCN: 
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng:

Tháng 5

       - Biểu Chỉ số SXCN: 
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng:

Tháng 4

       - Biểu Chỉ số SXCN: 
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng:

Tháng 3, Quý I

       - Biểu Chỉ số SXCN: 
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng:

Tháng 02

       - Biểu Chỉ số SXCN: 
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng:

Tháng 01

       - Biểu Chỉ số SXCN: 
       - Biểu SPCN chủ yếu: 
       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 
       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010):
       - BC tình hình CN tháng:

II/ Thống kê Công nghiệp ước tính cả năm và KH năm sau
1. Ước năm lần 1 (tháng 7-8)

       - Biểu Chỉ số SXCN: 

       - Biểu SPCN chủ yếu:

       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế): 

       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010): 

       - BC sơ bộ tình hình CNTM ước cả năm 2019

2. Ước năm lần 2 (tháng 10-12)
         - Biểu Chỉ số SXCN:

       - Biểu SPCN chủ yếu: 

       - Biểu giá trị SXCN (giá thực tế):

       - Biểu giá trị SXCN (giá SS 2010): 

       - BC tình hình CNTM ước cả năm 2019

III/ Số liệu về khu, cụm công nghiệp năm 2019


IV/ Số liệu về doanh nghiệp hoạt động công nghiệp năm 2019

1. Theo quy mô vốn, trong đó: Doanh nghiệp nhỏ và vừa:

2. Theo ngành hoạt động

3. Theo địa bàn huyện, TX, TP và theo khu, cụm công nghiệp

V/ Số liệu khác

         1/ Chỉ số sản xuất SPCN:

         2/ Chỉ số tiêu thụ SPCN:

         3/ Chỉ số tồn kho SPCN:
         4/ Giá bán sản phẩm sản xuất hàng CN:

VI/ Số liệu các chỉ tiêu thống kê công nghiệp qua các năm 2016-2020

1/ Mục tiêu và Kế hoạch phát triển CNTM Đồng Nai 5 năm 2016- 2020:

* Mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ X (2016- 2020):


* Mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh 2016- 2020:


* Kế hoạch phát triển CNTM Đồng Nai 5 năm 2016- 2020:

      - Biểu chỉ tiêu kế hoạch: Bieu_NLSX016_020.xlsBieu_NLSX016_020.xlsSlieu_011015_KH016020(SCT_nguonCTK_guiKHDT).xlsSlieu_011015_KH016020(SCT_nguonCTK_guiKHDT).xls

      - Kế hoạch phát triển CNTM 2016- 2020:BC_kq010-015_kh016020.docxKH(lan02/015)2016-2020.docx;CTrinh_nhiemvu016_020.xlsCTrinh_nhiemvu016_020.xls; KH_2016-2020(ADan_HC).docKH(lan01/014)2016-2020(ADan_HC).doc

      - Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển dịch cơ cấu 2016- 2020: KHTC-CDCC016_020-HC.docKHTC-CDCC016_020-HC.doc

      - Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQGia 2016- 2020:

          + Về nông thôn mới (tiêu chí 4- Điện nông thôn)
          + Về Sản xuất sạch hơn: KH 05NAM(2016-2020).docKH 05NAM(2016-2020).docPHULUC KH5NAM.xlsPHULUC KH5NAM.xls
          + Về tiết kiệm năng lượng: KH 05NAM(2016-2020).docKH 05NAM(2016-2020).docPHULUC KH5NAM.xlsPHULUC KH5NAM.xls
          + Về An toàn VSTP ngành công thương:                     

          + Về ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành công thương    

2/ Đánh giá sơ bộ kết quả 3 năm phát triển CNTM: 2016- 2019)

      - Biểu chỉ tiêu kế hoạch:

      - Báo cáo đánh giá kết quả 3 năm lĩnh vực CNTM:

      - Báo cáo đánh giá kết quả 3 năm Chương trình Chuyển dịch cơ cấu: 

3/ Đánh giá kết quả cuối nhiệm kỳ (5 năm phát triển CNTM Đồng Nai so kế hoạch xây dựng)

      - Biểu chỉ tiêu đánh giá:

      - Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm lĩnh vực CNTM so KH xây dựng:​
Ngày đăng3/14/2016 10:27 AM
Tập tin đính kèm
Thong ke cong nghiep 2019.rar    

Hình ảnh hoạt động

Trao quà tết
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026) hình 1
ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (2021-2026)
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang TTĐT Sở Công thương 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai . Giấy phép số 26/GP-BVHTT cấp ngày 22/01/2003
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.33823317 (Văn phòng Sở); 0251.3823317 (P.KHTCTH); 0251.3822232 (Thanh tra); 0251.3822216 (P.QLTM); 0251.3941584 (P.QLCN); 0251.3824962 (P.KT&QLNL).  

E-mail:sct@dongnai.gov.vn; 
Copyright 2018 by So Cong Thuong Dong Nai​