Thứ 6 - 26/02/2016

Notice

TitleUBND huyện Nhơn Trạch triển khai dịch vụ Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà qua dịch vụ công ích bưu chính (Người dân có thể gọi đến tổng đài 1022 hoặc đăng ký qua dịch vụ công trên website https://dichvucong.dongnai.gov.vn/web/nhontrach)
Content

Register Date12/11/2017 2:04 PM
Dowload
8134-UBND-CCHC-ngay-08-12-2017.pdf    

Notice

Photo Gallery

Web Links

Visitors

Governing Body: Dong Nai Province People's committee. Licence No, 26/GP-BVHTT dated 22/01/2003
Editor in chief: Mr. Duong Minh Dung - Director of Dong Nai Industry and Trade 

Address: 2 Nguyen Van Tri ,Bien Hoa, Dong Nai. 
Tel : 0251.3823317 . Fax: 0251.3823319 . E-mail:
sct@dongnai.gov.vn
Copyright 2009 by So Cong Thuong Dong Nai  ​