Thứ 6 - 26/02/2016

Notice

TitleUBND huyện công bố danh mục các tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp
Content

​UBND huyện công bố danh mục các tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu điện để phục vụ người dân và doanh nghiệp​

Register Date11/1/2017 11:03 AM
Dowload
6630ubnd_cchc_05_10_2017_1.pdf    

Notice

Một cửa điện tử

Photo Gallery

Web Links

Visitors

Governing Body: Dong Nai Province People's committee. Licence No, 26/GP-BVHTT dated 22/01/2003
Editor in chief: Mr. Duong Minh Dung - Director of Dong Nai Industry and Trade 

Address: 2 Nguyen Van Tri ,Bien Hoa, Dong Nai. 
Tel : 0251.3823317 . Fax: 0251.3823319 . E-mail:
sct@dongnai.gov.vn
Copyright 2009 by So Cong Thuong Dong Nai  ​