Thứ 6 - 26/02/2016

Notice

TitleTỉnh Đồng Nai triển khai tiếp nhận hồ sơ cấp điện - nước tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
Content

​tỉnh Đồng Nai triển khai tiếp nhận hồ sơ cấp điện - nước tại Trung tâm Hành chính công tỉnh​

Register Date11/1/2017 11:03 AM
Dowload
6556ubnd__nc_03_10_2017_1.pdf    

Notice

Một cửa điện tử

Photo Gallery

Web Links

Visitors

Governing Body: Dong Nai Province People's committee. Licence No, 26/GP-BVHTT dated 22/01/2003
Editor in chief: Mr. Duong Minh Dung - Director of Dong Nai Industry and Trade 

Address: 2 Nguyen Van Tri ,Bien Hoa, Dong Nai. 
Tel : 0251.3823317 . Fax: 0251.3823319 . E-mail:
sct@dongnai.gov.vn
Copyright 2009 by So Cong Thuong Dong Nai  ​