Thứ 6 - 26/02/2016

Notice

TitleThông báo về tình hình xã lũ hồ chứa Thủy điện Trị An và Chủ động theo dõi tình hình cơn bảo số 11 trên biển Đông
Content

​Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tiềm kiếm Cứu nạn huyện Nhơn Trạch thông báo đến Bà con tình hình xã lũ hồ chứa thủy điện Trị An để chủ động đề phòng mực nước sông dâng cao gây ngập lụt ảnh hưởng đến người và tài sản và theo dõi tình hình diễn biến cơn bảo số 11 để chủ động ứng phó.

Register Date11/1/2017 11:07 AM
Dowload
Chủ động theo dõi bảo số 11.doc    
Thông báo xã lũ.pdf    

Notice

Một cửa điện tử

Photo Gallery

Web Links

Visitors

Governing Body: Dong Nai Province People's committee. Licence No, 26/GP-BVHTT dated 22/01/2003
Editor in chief: Mr. Duong Minh Dung - Director of Dong Nai Industry and Trade 

Address: 2 Nguyen Van Tri ,Bien Hoa, Dong Nai. 
Tel : 0251.3823317 . Fax: 0251.3823319 . E-mail:
sct@dongnai.gov.vn
Copyright 2009 by So Cong Thuong Dong Nai  ​