Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Tin tức - bài viết: Triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tỉnh năm 2022

Title

Triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tỉnh năm 2022

Loại tin

Quản lý thương mại

Loại tin:ID

77

Đoạn tin ngắn

Ngày 24-1-2022, Bà Nguyễn Thị Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh -Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tỉnh đã phê duyệt báo cáo số 11/BC- BCĐPTKT về việc báo cáo hoạt động Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tỉnh năm 2021, triển khai kế hoạch nhiệm vụ hoạt động năm 2022.

Nội dung

Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn. Cộng đồng doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trong tỉnh đối mặt với sự sụt giảm doanh thu, đứt gãy nguồn cung ứng và các chi phí gia tăng để duy trì sản xuất. Mặc dù vậy, Đồng Nai cũng đạt được những kết quả khá tích cực.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tiếp tục mục tiêu hồi phục kinh tế, ổn định sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp gắn với việc phòng chống dịch bệnh. Chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư. Trong đó, quan tâm đến việc chuyển đổi số mạnh mẽ trong xúc tiến đầu tư, thương mại.​

Trinh ky - BC nam 2021 BCD PTKT.pdfTrinh ky - BC nam 2021 BCD PTKT.pdf 

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

12

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 1/25/2022 8:13 AM by Vo Truong Nhu Thuy
Last modified at 5/24/2022 10:18 AM by System Account