Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Attachment6/1/2022
Chỉ thị tăng cường công tác PCTT&TKCN
Chính phủChỉ thị6/1/2022Phó Thủ tướng Lê Văn Thành
  
Attachment6/1/2022
Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
Bộ Công Thương
  
Attachment6/1/2022
Thông tư số 09/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt nam – Hàn Quốc
Bộ Công Thương
  
Attachment5/24/2022
Quyết định 989/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 24/5/2022 về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định 1369/QĐ-BCT ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ sung một số mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện niêm yết giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa
  
Attachment4/19/2022
Phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030
Chính phủXuất nhập khẩuQuyết định4/19/2022Phó Thủ tướng Lê Văn Thành
  
Attachment3/10/2022
Nghị định số 21/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022.
Chính phủXuất nhập khẩuNghị định
  
Attachment3/10/2022
Quyết định số 328/QĐ-TTgngày10/3/2022của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định RCEP
Chính phủHội nhập kinh tế quốc tếQuyết định
  
Attachment2/28/2022
V/v triển khai Thông tư số 06/2022/TT-BCT ngày 28/02/2022 của Bộ Công Thương.
Bộ Công ThươngXuất nhập khẩuThông tư4/15/2022
  
Attachment12/13/2021
Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
Bộ Thông tin và Truyền thôngThông tư
  
Attachment12/8/2021
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
Bộ Thông tin và Truyền thôngCông nghệ thông tinThông tư
  
Attachment10/29/2021
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT ngày 24/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kết nối viễn thông
Bộ Thông tin và Truyền thôngCông nghệ thông tinThông tư
  
12/29/2021
1. Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg ngày 29/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 02/2017/QĐ-Ttg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
Chính phủCông nghệ thông tinQuyết định
  
Attachment1/27/2022
Công văn số 445/BCT-TTTN ngày 27/01/2022 của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Bộ Công ThươngThương mại nội địaCông văn
  
2/18/2022
Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18/02/2022 của Bộ Công Thương Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực
Bộ Công ThươngXuất nhập khẩuThông tư4/4/2022
  
Attachment1/4/2022
Quyết định số 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP);
Chính phủQuyết định
  
Attachment12/18/2021
Quyết định ban hành về Mạng Bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Bộ Thông tin và Truyền thôngBảo vệ quyền lợi người tiêu dùngVũ Đức Đam
  
Attachment12/29/2021
Thông tư quy định về tem bưu chính
Bộ Thông tin và Truyền thôngCông nghệ thông tinThông tư
  
Attachment6/12/2021
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Chính phủ6/12/2021Phạm Bình Minh
  
Attachment12/28/2021
Nghị định sửa đổi Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về XP VPHC lĩnh vực an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 về XP VPHC lĩnh vực y tế
Chính phủThanh traNghị định12/28/2021Vũ Đức Đam
  
12/20/2021
Thông tư số 25/2021/TT-BCT ngày 20/12/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.
Bộ Công ThươngThương mại nội địaThông tư2/7/2022
  
Attachment12/16/2021
Thông tư Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm và thuốc lá nguyên liệu năm 2022
Bộ Công ThươngXuất nhập khẩuThông tư2/1/2022Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên
  
Attachment12/10/2021
Thông tư về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi.
Bộ Công ThươngXuất nhập khẩuThông tư1/24/2022Nguyễn Hồng Diên
  
Attachment11/9/2021
Quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020
Chính phủĐiệnQuyết định11/9/2021Phó Thủ tướng Lê Văn Thành
  
Attachment11/15/2021
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và thực hiện hỗ trợ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBND TỉnhThương mại điện tửQuyết định11/29/202115/11/2021
  
Attachment11/11/2020
Luật Biên phòng Việt Nam
Quốc HộiThanh traLuật11/11/2020
  
Attachment3/30/2021
Luật Phòng chống ma túy
Quốc HộiThanh traLuật11/30/2021Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
  
Attachment1/11/2021
Về việc phê duyệt danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022.
UBND TỉnhXúc tiến thương mạiQuyết định1/11/2021Nguyễn Thị Hoàng
  
Attachment10/27/2021
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp- thuốc nổ bột không có TNT dùng cho lộ thiên, ký hiệu QCVN 12-04:2021/BCT
Bộ Công ThươngVật liệu nổ công nghiệpThông tư7/1/2022Nguyễn Hồng Diên
  
Attachment10/27/2021
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - mìn phá đá quá cỡ, ký hiệu QCVN 12-03:2021/BCT
Bộ Công ThươngVật liệu nổ công nghiệpThông tư7/1/2022Nguyễn Hồng Diên
  
Attachment10/27/2021
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương rời bao gói, ký hiệu QCVN 12-02:2021/BCT
Bộ Công ThươngVật liệu nổ công nghiệpThông tư7/1/2022Nguyễn Hồng Diên
1 - 30Next