Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Tổ chức Chợ hoa tết nguyên đán Nhâm Dần 2022

Loại tin

Quản lý thương mại

Loại tin:ID

77

Đoạn tin ngắn

Tổ chức Chợ hoa tết nguyên đán Nhâm Dần 2022

Nội dung

Căn cứ Văn bản số 16405/UBND-KGVX ngày 29/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận cho tổ chức Chợ hoa Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022,

Căn cứ Kế hoạch số 3455/KH-VP ngày 31/12/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tổ chức Chợ hoa Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022,

- Chợ hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 được  tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (Số 01 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian tổ chức Chợ hoa: Từ ngày 22 tháng 01 năm 2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 31 tháng 01 năm 2022 (nhằm ngày 20 đến 15 giờ 00 phút ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu).

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

3

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 1/24/2022 9:38 AM by Vo Truong Nhu Thuy
Last modified at 1/30/2022 3:11 AM by System Account