Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Hội nghị phổ biến pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Loại tin

Quản lý thương mại

Loại tin:ID

77

Đoạn tin ngắn

Hội nghị phổ biến pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Nội dung

Sáng ngày 20/01/2022, Bộ Công Thương phối hợp Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương kết hợp với hình thức trực tuyến tại điểm cầu các Sở Công Thương địa phương, các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu.

Các văn bản pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu được trao đổi tại Hội nghị gồm: Nghị định số 95/2021/NĐ-CP (Nghị định số 95) ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Thông tư số 17/2021/TT-BCT (Thông tư số 17) ngày 15 tháng 11 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư số 103/2021/TT-BTC (Thông tư số 103) và 104/2021/TT-BTC (Thông tư số 104) ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu, hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu.

Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Trần Duy Đông đã chia sẻ một số nội dung mới tại Nghị định số 95 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. ông Hoàng Anh Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã làm rõ hơn những điểm mới trong Thông tư số 17 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP; bà Trần Thị Mỹ Dung – Trưởng phòng, Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) chia sẻ thêm về Thông tư số 103 và Thông tư số 104 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu, hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu.

Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Trần Duy Đông và Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Anh Tuấn cũng đã phản hồi cụ thể các ý kiến của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, Sở Công Thương Long An, Sở Công Thương Bắc Kạn, Sở Công Thương Ninh Thuận, Sở Công Thương Thái Nguyên…

Kết luận tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Trần Duy Đông nhấn mạnh, trong quá trình triển khai, áp dụng các văn bản pháp luật mới, doanh nghiệp và địa phương nếu có vướng mắc thì phản ánh tới Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) hoặc Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính). Các cơ quan quản lý sẽ tiếp thu các ý kiến, giải đáp các vướng mắc theo hướng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân và cao hơn là đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia.Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

3

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 1/24/2022 8:44 AM by Vo Truong Nhu Thuy
Last modified at 4/24/2022 5:36 PM by System Account