Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Đồng Nai năm 2019

Body

​​​Tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh đủ về số lượng, đáp ứng chất lượng, đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao.

Nội dung kế hoạch:KH TDCC 2019.pdfKH TDCC 2019.pdf

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 3/20/2019 7:50 AM by Đoàn Anh Tuấn
Last modified at 3/20/2019 7:50 AM by Đoàn Anh Tuấn