Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

01/QĐ-TTg

Ngày ban hành

1/4/2022

Trích yếu

Quyết định số 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP);

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Cơ quan ban hành:ID

11

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

NgayHieuLuc

 

NgayHetHan

 

Người ký

 

Attachments

QD 01 cua Thu tuong Chinh phu.pdf    
Created at 1/13/2022 10:35 PM by Vo Truong Nhu Thuy
Last modified at 1/13/2022 10:35 PM by Vo Truong Nhu Thuy