Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

25/2021/TT-BCT

Ngày ban hành

12/20/2021

Trích yếu

Thông tư số 25/2021/TT-BCT ngày 20/12/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Cơ quan ban hành

Bộ Công Thương

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

Thương mại nội địa

Lĩnh vực:ID

7

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

5

NgayHieuLuc

2/7/2022

NgayHetHan

 

Người ký

 

Attachments

Created at 12/30/2021 9:10 AM by Vo Truong Nhu Thuy
Last modified at 12/30/2021 9:10 AM by Vo Truong Nhu Thuy