Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

51/2021/QĐ-UBND

Ngày ban hành

11/15/2021

Trích yếu

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và thực hiện hỗ trợ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

1

Lĩnh vực

Thương mại điện tử

Lĩnh vực:ID

12

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

NgayHieuLuc

11/29/2021

NgayHetHan

 

Người ký

15/11/2021

Attachments

2-2021-QDQPPL-51 (1).pdf    
Created at 11/20/2021 4:57 PM by Vo Truong Nhu Thuy
Last modified at 11/20/2021 4:57 PM by Vo Truong Nhu Thuy