Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

11580/KH-UBND

Ngày ban hành

9/23/2021

Trích yếu

KẾ HOẠCH Triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử và đăng ký mã QR Code phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

1

Lĩnh vực

Công nghệ thông tin

Lĩnh vực:ID

18

Thể loại

Kế hoạch

Thể loại:ID

2

NgayHieuLuc

 

NgayHetHan

 

Người ký

PCT. Nguyễn Sơn Hùng

Attachments

Created at 9/29/2021 9:51 PM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 9/29/2021 9:51 PM by Mai Thi Thanh Thuy