Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

2107/QĐ-BCT

Ngày ban hành

9/6/2021

Trích yếu

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Cơ quan ban hành

Bộ Công Thương

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

Thanh tra

Lĩnh vực:ID

6

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

NgayHieuLuc

9/6/2021

NgayHetHan

 

Người ký

Bộ Trưởng Nguyễn Hồng Diên

Attachments

QD2107-BCT.pdf    
Created at 9/9/2021 6:42 PM by Dang Quang Minh
Last modified at 9/9/2021 6:42 PM by Dang Quang Minh