Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Tin tức - bài viết: Báo cáo về tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021

Title

Báo cáo về tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021

Loại tin

Quản lý công nghiệp

Loại tin:ID

87

Đoạn tin ngắn

Sở Công Thương Đồng Nai báo cáo tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ 02/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021

Nội dung

Thực hiện quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, Sở Công Thương Đồng Nai báo cáo tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ 02/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 như sau:

1) Chủng loại, số lượng vật liệu nổ công nghiệp đã sử dụng trong năm 2021:

Tháng

Thuốc nổ (Kg)

Kíp nổ (cái)

Dây cháy chậm (mét)

Dây nổ (mét)

Dây dẫn các loại (mét)

Mồi nổ (quả)

Anfo

Nhũ tương

Kíp vi sai điện

Kíp vi sai phi điện

1

352.072

91.270

616

43.062

-

0

-

21.740

2

172.097

41.171

288

20.614

-

0

-

10.303

3

437.632

100.252

837

55.052

-

0

-

27.116

4

336.266

108.250

608

43.506

-

0

-

21.269

5

343.782

123.700

760

48.079

-

0

-

23.438

6

367.097

148.170

794

52.968

-

1.700

-

26.336

7

323.449

126.251

744

46.388

-

1.200

-

22.602

8

157.316

74.358

420

26.105

-

800

-

12.059

9

127.963

48.998

336

19.909

-

550

-

8.914

10

220.007

82.270

487

32.315

-

700

-

15.093

11

370.906

109.523

671

48.783

-

500

-

23.513

12

445.259

106.805

771

59.209

-

700

-

28.538

6 tháng

2.008.946

612.813

3.903

263.281

-

1.700

-

130.202

Cả năm

3.653.846

1.161.018

7.332

495.990

-

6.150

-

240.921

 

2) Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp:

- Trong năm 2021, các đơn vị sử dụng VLNCN để khai thác đá xây dựng đã thực hiện đo chấn động ảnh hưởng do nổ mìn định kỳ tại các mỏ đá và công trình trên địa bàn.

- Kịp thời triển khai các thông tư, quy chuẩn an toàn trong các hoạt động liên quan đến VLNCN, TCTN đến các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến VLNCN, tiền chất thuốc nổ.

- Sở Công Thương Đồng Nai đã dự thảo và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 Quy chế quản lý VLNCN, TCTN thay thế Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 01/4/2019.

- Trong năm 2021, Thanh tra Sở Công Thương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một doanh nghiệp do vi phạm quy chuẩn trong sử dụng VLNCN, với mức xử phạt là 40.000.000 đồng. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính một doanh nghiệp do giấy phép sử dụng VLNCN hết hạn với mức xử phạt là 160.000.000 đồng.

3) Sở Công Thương thường xuyên triển khai văn bản chỉ đạo tăng cường bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động liên quan đến VLNCN, TCTN và khai thác khoáng sản.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 15125/KH-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn. Cụ thể là Đề án “Công nghệ khoan nghiêng nổ mìn tạo biên đối với bờ mỏ kết thúc” tại các mỏ đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4560/QĐ-UBND ngày 24/12/2018. Nội dung đề án được xây dựng trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện “Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025” được phê duyệt Quyết định số 259/2017/QĐ-TTg ngày 22/02/2017.

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

60

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 1/26/2022 3:28 PM by Nguyễn Trần Thùy Linh
Last modified at 5/24/2022 4:10 PM by System Account