Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Tin tức - bài viết: Hơn 700 doanh nghiệp sản xuất bàn ghế gỗ xuất khẩu, bàn ghế dây đan nhựa, hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Title

Hơn 700 doanh nghiệp sản xuất bàn ghế gỗ xuất khẩu, bàn ghế dây đan nhựa, hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Loại tin

Quản lý công nghiệp

Loại tin:ID

87

Đoạn tin ngắn

Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn ​700 doanh nghiệp sản xuất bàn ghế gỗ xuất khẩu, bàn ghế dây đan nhựa, hàng thủ công mỹ nghệ.

Nội dung

Phát  triển  nhanh  và  bền  vững  ngành  công  nghiệp  chế biến  gỗvà  lâm  sản à một ngành kinh tế mũi nhọn và đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 


Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Đồng Nai năm 2021 đạt 1,86 tỷ USD, tăng 10,8 % so với năm 2020, chiếm 8,5 % và đứng thứ tư trong nhóm các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao của tỉnh Đồng Nai; chiếm 13 % và đứng thứ hai kim ngạch xuất khẩu gỗ của cả nước.​


Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn ​700 doanh nghiệp sản xuất bàn ghế gỗ xuất khẩu, bàn ghế dây đan nhựa, hàng thủ công mỹ nghệ.

Danh sách đính kèm: DS DN chế biến bàn, ghế gỗ xuất khẩu.xlsxDS DN chế biến bàn, ghế gỗ xuất khẩu.xlsx


Sở Công Thương thông tin đến các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu, kết nối và xúc tiến thương mại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Trân trọng./.

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

14

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 1/26/2022 2:51 PM by Nguyễn Trần Thùy Linh
Last modified at 6/9/2022 6:12 PM by System Account