Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chỉ định thầu Tư vấn Lập HSYC, đánh giá HSĐX gói thầu Cung cấp suất ăn phục vụ tổ chức cách ly phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly, khu điều trị bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đợt 2)[

Title

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chỉ định thầu Tư vấn Lập HSYC, đánh giá HSĐX gói thầu Cung cấp suất ăn phục vụ tổ chức cách ly phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly, khu điều trị bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đợt 2)[

LoaiChuyenDe

Đấu thầu

LoaiChuyenDe:ID

17

NoiDung

Attachments

Created at 5/11/2022 9:18 AM by Huynh Anh Tu
Last modified at 5/11/2022 9:18 AM by Huynh Anh Tu