Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện lớp tập huấn kỹ năng quản trị gian hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tinh Đ ̉ ồng Nai

Title

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện lớp tập huấn kỹ năng quản trị gian hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tinh Đ ̉ ồng Nai

LoaiChuyenDe

Đấu thầu

LoaiChuyenDe:ID

17

NoiDung

Quyết định ​Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện lớp tập huấn kỹ năng quản trị gian hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tinh Đồng Nai- SỐ 315/QĐ-SCT ngày 09/12/2021​

Attachments

Created at 12/9/2021 9:59 PM by Vo Truong Nhu Thuy
Last modified at 12/9/2021 9:59 PM by Vo Truong Nhu Thuy