Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: THÔNG BÁO NHẬN BÁO GIÁ IN, TREO BĂNG RÔN THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” TẠI CÁC CƠ SỞ THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2021

Title

THÔNG BÁO  NHẬN BÁO GIÁ IN, TREO BĂNG RÔN THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” TẠI CÁC CƠ SỞ THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN  TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2021

LoaiChuyenDe

Đấu thầu

LoaiChuyenDe:ID

17

NoiDung

THÔNG BÁO

NHẬN BÁO GIÁ In, treo băng rôn THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại các cơ sở thương mại trên địa bàn

tỉnh Đồng Nai năm 2021

 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-SCT ngày 01/12/2021 của Sở Công Thương về phê duyệt danh mục kinh phí thực hiện tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại các cơ sở thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021. Sở Công Thương thông báo việc tiếp nhận báo giá của của các đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nội dung công việc cụ thể như sau:

1. Nội dung thực hiện, gồm:

a) In băng rôn tuyên truyền, kích thước: Dài 3m x rộng 0.8m; Chất liệu: Bạt Hiflex in phun màu

- Số lượng: 170 cái

b) Dụng cụ cây và dây để treo băng rôn (Kích thước: 0,8 m (cây), 3m (dây treo); Chất liệu: 02 cây gỗ vuông, dây kẽm (dây treo)); Công treo và tháo gỡ băng rôn.

- Số lượng: 170 bộ

2. Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2021.

3. Địa điểm tiếp nhận báo giá:

Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Văn Trị, Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.                                                                            

Điện thoại: (0251) 3823317

4. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 07/12/2021.

  Trân trọng ./.

                                                    SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 

 

 

Attachments

Created at 12/1/2021 8:10 PM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 12/1/2021 8:10 PM by Mai Thi Thanh Thuy