Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: THÔNG BÁO MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA “THIẾT KẾ, IN ẤN SỔ TAY TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN CÁC CHÍNH SÁCH NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2021” Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh in ấn trong và ngoài tỉnh. Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-SCT ngày 10/11/2021 của Sở Công Thương về

Title

THÔNG BÁO  MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA  “THIẾT KẾ, IN ẤN SỔ TAY TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN CÁC CHÍNH SÁCH NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2021” Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh in ấn trong và ngoài tỉnh. Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-SCT ngày 10/11/2021 của Sở Công Thương về

LoaiChuyenDe

Đấu thầu

LoaiChuyenDe:ID

17

NoiDung

1. Nội dung thực hiện, gồm:

a) Thiết kế market Sổ tay:

b) In ấn sổ tay.

Yêu cầu chi tiết:

Tổng số trang 50 trang, khổ giấy 14 x 21cm

- Bìa: 4 trang màu, giấy Couche 250, in offset 4 màu 2 mặt.

- Ruột: 46 trang giấy couche 100, in 2 màu, bấm 2 ghim giữa.

- Số lượng phát hành: 2.000 cuốn.

2. Thời gian thực hiện: Quý IV/2021.

3. Địa điểm tiếp nhận báo giá:

Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Văn Trị, Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.                                                                             

Điện thoại: 0918.333301

4. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 16/11/2021 đến hết ngày 23/11/2021.

  Trân trọng ./.

SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI

 

 

 

 ​

Attachments

Created at 11/16/2021 10:47 AM by Lê Giang Nam
Last modified at 11/16/2021 10:47 AM by Lê Giang Nam