Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Thông báo: Thông báo tình hình tiếp nhận Hồ sơ công bố hợp quy của các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2018 của Bộ Công Thương

Title

Thông báo tình hình tiếp nhận Hồ sơ công bố hợp quy của các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2018 của Bộ Công Thương

Body

​Danh sách cập nhật tính đến ngày 03/12/2020

File chi tiết đính kèm:

DANH MỤC CTY CÔNG BỐ HQ SP DỆT MAY 12.05.2021.docxDANH MỤC CTY CÔNG BỐ HQ SP DỆT MAY 12.05.2021.docx


Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 12/4/2020 1:59 PM by Huynh Anh Tu
Last modified at 5/19/2021 9:35 AM by Mai Thi Thanh Thuy