Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Thông báo: Công bố Chính sách chất lượng năm 2020 của Sở Công Thương

Title

Công bố Chính sách chất lượng năm 2020 của Sở Công Thương

Body

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

Ban Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai cam kết:

1. Đảm bảo các thủ tục hành chính được xử lý theo đúng các yêu cầu văn bản pháp quy liên quan.

2. Đảm bảo thực hiện tốt công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên viên để đủ năng lực và trình độ cần thiết nhằm thực hiện tốt công việc được giao. Thường xuyên kiểm tra chất lượng đối với mỗi công việc được ủy quyền cho chính cán bộ làm công việc đó.

3. Sở Công Thương luôn đặt mục tiêu thỏa mãn yêu cầu của khách hàng về dịch vụ hành chính công theo đúng quy định của pháp luật trong thời gian nhanh nhất. Đồng thời đảm bảo rằng chính sách này được thực hiện ở tất cả các công đoạn trong quy trình giải quyết hồ sơ với Phương châm hoạt động:   

“CÔNG KHAI, MINH BẠCH – CÔNG TÂM, CHU ĐÁO

- ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”

4. Ban Giám đốc Sở Công Thương cam kết sẽ ưu tiên dành mọi nguồn lực, phương tiện cần thiết, không ngừng hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan thông qua việc thực hiện và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015./.

    


Expires

 

Display

Yes

Attachments

QD-98-2020-QUYẾT ĐỊNH - Ban hành Chính sách chất lượng.signed.pdf    
Created at 6/4/2020 4:06 PM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 6/4/2020 4:10 PM by Mai Thi Thanh Thuy