Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Thông báo: Hội nghị Đối thoại và chia sẽ kinh nghiệm trong công tác quản lý ATVSLĐ

Title

Hội nghị Đối thoại và chia sẽ kinh nghiệm trong công tác quản lý ATVSLĐ

Body

​1. Nội dung

- Đối thoại và chia sẽ kinh nghiệm trong công tác quản lý ATVSLĐ​ trê địa bàn tỉnh.

- Việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp: những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, những vấn đề doanh nghiệp quan tâm, kiến nghị.

2. Thời gian: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 07/6/2019

3. Địa điểm: Nhà khách 71, số 71, Hà Huy Giáp, Tp Biên Hòa, Đồng Nai

Expires

6/5/2019

Display

Yes

Attachments

Created at 5/30/2019 4:06 PM by Nguyễn Trung Hậu
Last modified at 5/30/2019 4:06 PM by Nguyễn Trung Hậu