Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Thông báo: Đăng ký tham gia chương trình đào tạo cải tiến năng suất cho Việt Nam.

Title

Đăng ký tham gia chương trình đào tạo cải tiến năng suất cho Việt Nam.

Body

Đây là chương trình được thiết kế dành cho các nhà quản lý tham gia vào quản lý sản xuất tại các doanh nghiệp để nâng cao năng lực quản lý sản xuất, thúc đẩy các hoạt động cải tiến sản xuất và bảo tồn năng lượng. 

Về đối tượng và thời gian và địa điểm tham gia chương trình:

- Đối tượng tham gia: Chủ sở hữu và/hoặc người điều hành có quyền quyết định các chính sách quản lý để nâng cao năng suất của các công ty sản xuất hoặc quản lý sản xuất của các công ty; các nhân viên và quản lý của các tổ chức công và /hoặc các hiệp hội doanh nghiệp hướng dẫn cải tiến sản xuất.

- Thời gian: từ ngày 27/02/2019 đến 12/3/2019.

- Địa điểm: Osaka- Nhật Bản

- Số lượng: 22 người (mỗi doanh nghiệp đăng ký từ 01-02 người).

- Chi phí: Chi phí do METI-Kansai đài thọ 01 phần, chi phí vé máy bay và một phần chi phí đi lại, ăn ở do doanh nghiệp tham gia đóng góp. Thời hạn đăng ký trước ngày 15/11/2018.

Các đơn vị có nhu cầu biết thêm chi tiết và đăng ký tham gia đề nghị liên hệ Anh Đức, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, số điện thoại: 0944.668.857.​

Expires

11/15/2018

Display

Yes

Attachments

Created at 11/12/2018 3:15 PM by Đoàn Anh Tuấn
Last modified at 11/12/2018 3:18 PM by Phạm Thị Mai Lan