Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Hệ thống tài liệu theo TCVN ISO 9001:2015

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

 

Nhóm chuyên mục tin:ID

 

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

No

MauSac

 

Attachments

Created at 8/15/2020 10:26 AM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 8/15/2020 10:26 AM by Mai Thi Thanh Thuy