Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Đoàn thể Sở Công Thương

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

 

Nhóm chuyên mục tin:ID

 

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

No

MauSac

 

Attachments

Created at 10/18/2018 10:18 AM by System Account
Last modified at 3/4/2020 4:16 AM by Mai Thi Thanh Thuy