Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Chỉ đạo điều hành

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

2

Display

Yes

url

/

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1 hiển thị trên trang chủ

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

Yes

MauSac

#f9b600

Attachments

Created at 4/4/2016 10:05 AM by System Account
Last modified at 2/20/2020 3:57 PM by Mai Thi Thanh Thuy